Specjalistyczne zabiegi i medycyna estetyczna.

Wykonanie zabiegów medycyny estetycznej może być jedynym sposobem pozwalającym na redukowanie negatywnych efektów starzenia się lub zatrzymania efektów starzenia się. Zdecydowanie się na zabiegi medycyny estetycznej może być skuteczną alternatywą zarówno w stosunku do kosmetyków działających na poprawę wyglądu ciała, skóry, jak też w stosunku do zabiegów kosmetologicznych. Nowoczesna medycyna estetyczna warszawa pozwala na zapewnienie bardziej trwałych efektów nawet w przypadku poważnych zmian skórnych, gdyż zabiegi medycyny estetycznej pozwalają na uzyskanie głębszych zmian. Stosowanie iniekcji wprowadzających w

Kliknij po więcej

Innowacyjna medycyna estetyczna

Postęp medyczny, który można obserwować również różnych dziedzinach medycyny pozwala na zapewnienie coraz bardziej korzystnych rezultatów realizowania zabiegów w ramach poszczególnych dziedzin medycznych. Jedną z dziedzin medycznych, które są

Kliknij po więcej

Potrzeby

Psychologowie umieszczają potrzebę seksualną na różnych miejscach w klasyfikacji potrzeb, w zależności od generatora napięcia (np. podział potrzeb na wiscerogenne, jak: odżywianie, ochrona przed temperaturą, przed uszkodzeniami ciała na psychogenne, jak: osobistego bezpieczeństwa, poznania, realizacji własnych celów czy wreszcie socjogenne, jak: miłość, emocjonalna zależność, prestiż (Hirsch, 1937). Socjologa interesują nie tylko potrzeby socjogenne, ale funkcje, jakie się przypisuje potrzebom, ich rozwój i typ pobudzania czy tłumienia. Sam fakt trwania potrzeby, przypisanie jej przez psychologów funkcji utrwalania zachowań, wskazuje na istnienie społecznych mechanizmów utrwalających. Przypisanie potrzebom funkcji organizujących (percepcje, procesy intelektualne, woli- cjonalne) odwołuje się też do ładu, harmonii psychospołecznej (Maslow, 1962) czy braku tejże harmonii, do wizji skłóconych potrzeb fizjologicznych i możliwości społecznych (Freud). Traktowanie potrzeby jako czynności wyuczonej wprowadza czynnik socjalizacji poprzez naśladownicze urabianie, wychowanie celowe i uczestnictwo w grupie.

Kliknij po więcej

Okres dojrzałości płciowej

Pęcherzyk taki, określany mianem pęcherzyka Graafa, ulega kolejnym zmianom, w których można rozróżnić dwie fazy. Pierwsza polega na dojrzewaniu pęcherzyka druga – na powstawaniu z niego ciałka żółtego. Między okresami dojrzewania pęcherzyka Graafa i tworzeniem się ciałka żółtego wypada proces wydalania jajka, czyli jajeczkowanie. w krew. Dopiero z końcem pierwszego tygodnia i z początkiem drugiego tygodnia po jajeczkowaniu zaczynają przenikać do warstwy ziarnistej drobne naczyńka krwionośne z osłonki wewnętrznej pękniętego pęcherzyka Graafa. W tym okresie wnętrze jego jest wypełnione krwią zmieszaną z resztkami cieczy pęcherzyka, która tworzy blado- czerwony skrzep.

Wreszcie w dobrze już una- czynionej warstwie ziarnistej pękniętego pęcherzyka pojawia się żółty barwnik (karotyna) oraz kuleczki tłuszczu. Komórki tej warstwy powiększają się i również przybierają kształt wieloboczny. Wskut...

Kliknij po więcej

Kaszel – opis objawów

Nieżyczliwie ustosunkowani do referenta, wykorzystujemy kaszel, aby zagłuszyć każdą jego pointę, aforyzm lub bardziej błyskotliwe powiedzonko. W tym celu jednak musimy nie tylko ulokować się blisko mówcy, ale również dokładnie słuchać, co mówi. Gdybyśmy więc po jakimś czasie, obserwując słuchaczy, doszli do wniosku, że jesteśmy osamotnieni nie tylko w zagłuszaniu referenta, ale też w słuchaniu go, zagłuszanie przerywamy. Sytuacja 4: Kaszlemy koncertowo

Kliknij po więcej

Niektóre aspekty wiktimologiczne zagadnienia

– 1. W kryminologii współczesnej wykształcił się ostatnio dział „wikti- mologiczny”, tj. nauka o ofiarach przestępstwa, o ich cechach, postawach, zachowaniu przed, w trakcie i po przestępstwie itp. W kwestii zgwałceń zagadnienia wiktimologiczne mają szczególną doniosłość,

– 2...

Kliknij po więcej

Ujęcie prawne zagadnienia homoseksualizmu

– 1. Zgodnie z przepisami nowego polskiego kodeksu karnego, homoseksualizm w „czystej postaci” (tj. gdy nie jest stosunkiem kazirodczym, zgwałceniem, wyzyskaniem stosunku zależności, pedofilią itp.) przestępstwem nie jest. Cechą nowego kodeksu jest to, że jednakowo traktuje stosunki heteroseksualne i homoseksualne. Dawny kodeks z 1932 r. zawierał przepis o karalności prostytucji homoseksualnej, podczas gdy prostytucja heteroseksualna nie była penalizowana. Nowy kodeks zerwał z tym stanowiskiem, zrównując całkowicie obcowanie heteroseksualne z homoseksualnym!

– 2...

Kliknij po więcej

Reakcje poza narządami płciowymi część 2

W fazie orgazmu na skórze pojawia się -wyraźny rumieniec jego rozległość i intensywność jest wprost proporcjonalna do intensywności orgazmu. Następuje utrata kontroli woli nad napięciem mięśni pojawiają się mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych. Występuje też mimowolny skurcz zwieracza odbytu z 0,8 sek. przerwami. Tempo oddechu wzrasta do 40/min. intensywność i czas trwania oddechu jest wskaźnikiem stopnia napięcia seksualnego. Tachycardia osiąga przeciętne wartości 110-180 uderzeń na minutę. Ciśnienie skurczowe krwi wzrasta o 40-100 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 20-50 mm Hg.

Kliknij po więcej