Category Doktor

PODZIAŁ FITZGERALDA – KONTYNUACJA

II. Grupa oksprenololu. LBA o dość silnym działaniu ß-adrenolitycznym, pozbawione kardiowybiórczości, obdarzone mierną wewnętrzną aktywnością sympatomimetyczną. Podobnie jak LBA grupy propranololu mają silne działanie przeciwarytmiczne, natomiast w przeciwieństwie do tej grupy mają względnie słabe działanie kardiodepresyjne.

Kliknij po więcej

Zbadanie drobnowidowe nasienia

Zbadanie drobnowidowe nasienia i stwierdzenie w nim ruchliwych, żywotnych plemników jest rzeczą technicznie łatwą do przeprowadzenia, a przed wykonaniem zabiegu bezwzględnie konieczną. Brak plemników lub obecność w nasieniu plemników martwych, pozbawionych ruchu, świadczy o jego bez wartościowości. Mała liczba plemników i mała ich ruchliwość sprawiają, że rokowanie co do pomyślnego wyniku sztucznego zapłodnienia przedstawia się niepewnie. W przypadkach wątpliwych można czasem uzyskać plemniki żywotne przez nakłucie przyjądrza lub przewodu nasiennego, ale użycie takiego nasienia do sztucznego zapłodnienia ma małe widoki powodzenia ze względu na częsty wynik ujemny nakłucia i skąpą ilość aspirowanego materiału, który pozbawiony jest nadto domieszki wydzieliny gruczołu krokowego.

Trzeba mieć zawsze na uwadze, że sztuczne zapłodnienie umożliwia tylko ominięcie przeszkód w przedostawaniu się plemników z jąder poza ujście wewnętrzne kanału „szyjki macicy. W raz...

Kliknij po więcej

Przestrzeganie zasad higieny

Przestrzeganie odpowiedniej diety, powstrzymanie się od pokarmów i napojów działających podniecająco na serce i cały system krążenia, dbanie o regularny stolec itp. wpływają korzystnie na ustępowanie objawów wypadowych i przeciwdziałają odkładaniu się tłuszczu w tkankach. Przebywanie na świeżym powietrzu, wieczorne zmywanie zimną wodą, nie wyczerpujące ćwiczenia gimnastyczne po wstaniu z łóżka i przed udaniem się na spoczynek wpływają hartująco na naczynia skórne i na wzmocnienie serca.

Lata przejściowe, jak już wspominano, są tym okresem w życiu kobiety, w którym szczególnie często przychodzi do rozwoju raka. Ponieważ wyniki leczenia tego nowotworu są tym korzystniejsze, im wcześniej zostanie on rozpoznany, uświadamianie kobiet pod tym względem i zwracanie uwagi na pierwsze jego objawy jest rzeczą konieczną.

Kliknij po więcej

ZMIANY UBIDO I ZACHOWANIA SEKSUALNEGO, OZIĘBŁOŚĆ PŁCIOWA

Doustne środki antykoncepcyjne zmieniają zapotrzebowanie organizmu na wiele witamin i soli mineralnych. Sytuacja metaboliczna kobiet przyjmujących te środki podobna jest w wielu aspektach do tej, która istnieje w ciąży, co już uprzednio podkreślano.

Kliknij po więcej

Przekrwienia w obrębie miednicy małej

Wiadomo, jak dobre wyniki daje leczenie w uzdrowiskach nie tylko ze względu na zmianę warunków życia, przebywanie na świeżym powietrzu itd., ale i ze względu na kąpiele, przede wszystkim borowinowe. Oprócz kąpieli borowinowych niektórzy zalecają w przypadkach braku miesiączki leczenie światłem słonecznym, ciepłem oraz innymi środkami leczenia fizykalnego, które wpływają korzystnie i mogą nawet pośrednio przyczynić się do usunięcia objawów związanych z zaburzeniami czynności dokrewnych jajników.

Do przekrwienia w obrębie miednicy malej prowadzą także pewne zabiegi chirurgiczne, jak nacięcia (scarificaiio) części pochwowej i wylyżeczkowanie. Ten ostatni zabieg spełnia wprawdzie swoje zadanie jako czynnik powodujący skaleczenie i następowe przekrwienie w czasie odrastania błony śluzowej, jednakże wykonujący je lekarz musi się liczyć z możliwością powikłań wobec malej odporności niedorozwiniętej w takich przypadkach macicy.

Kliknij po więcej

Zabieg Dolerisa-Gilliama

Wypreparowanie mięśni dźwigaczy nie jest potrzebne (Rosner), należy jednak baczyć na to, aby szwami (zwykle dwoma) objąć rzeczywiście te właśnie mięśnie, a nie mięśnie krocza.

Po zeszyciu brzegów dźwigaczy przystępujemy do zwężenia pochwy. Zespalamy brzegi rany dwoma piętrami szwów katgutowych, po dokładnym podwiązaniu krwawiących naczyń. Następnie zamykamy ranę w przedsionku i na kroczu przez połączenie z sobą szwami katgutowymi przeciwległych brzegów ubytku.

Prawidłowe wykonanie wspomnianych zabiegów decyduje o zwężeniu zbyt szerokiej pochwy i zwężeniu szczeliny płciowej. Celem uchronienia kobiety przed nawrotem przemieszczenia macicy ku dołowi wykonuje się dodatkowo zabieg Dolerisa-Gilliama, który ma na celu ustalenie macicy w prawidłowym położeniu przez przyszycie do

Kliknij po więcej

INNE LEKI OTOTOKSYCZNE CZĘŚĆ 2

Hormonalne środki antykoncepcyjne mogą być powodem wystąpienia upośledzenia słuchu, zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Objawy te obserwowano zarówno po stosowaniu preparatów krajowych Femigen i Gestranol, jak i po innych podobnych lekach gestagennych [21], Dotąd nie wyjaśniono w sposób przekonujący patogenezy tych objawów niepożądanych, wydaje się że znaczenie mogą mieć zaburzenia elektrolitowe w płynach ucha wewnętrznego, skłonność do zakrzepów, a także nieprawidłowe reakcje ze strony naczyń błędnika [51]. W wywiadzie klinicznym dominują skargi na zawroty głowy i szum w uszach, które mogą wystąpić już po kilku czy kilkunastu tygodniach przyjmowania leku [10, 30]. Badania słuchu i narządu równowagi wykazują niewielkie odchylenia od normy, w przeciwieństwie do często burzliwych dolegliwości chorych. W badaniu ENG odchylenia ograniczają się zwykle od występowania oczopląsu położeniowego, bez zaburzeń symetrii w próbach błędnikowych cieplnych. Trwałe uszkodzenia narządu słuchu i równowagi u kobiet stosujących te leki są opisywane w literaturze, ale występują bardzo rzadko [21, 56],

Kliknij po więcej

Rodzaje mięśniaków

Niekiedy, oprócz zwykłego utkania mięsakowatego, znajdujemy w guzie tkanki zróżnicowane, a więc mięśnie prążkowane lub chrząstki. Guzy o podobnej, złożonej budowie określa się również nazwą – chondrorhabdomy os arc oma.

– 2. Mięsaki rozlane śluzówki macicy. Mięsaki rozlane śluzówki macicy przypominają na ogól zmięsakowacenie ściany mięsnej macicy, odznaczają się jednak większą kruchością. Dlatego też oderwane części utkania nowotworowego wydalane są często przez szyjkę macicy na zewnątrz albo leżą swobodnie w jamie narządu. Nowotwór rozwija się zwykle początkowo w pobliżu dna macicy, ale zajmuje wkrótce śluzówkę całego trzonu. Rzadko kiedy przechodzi poza ujście wewnętrzne kanału szyjki. Utworzony jest z komórek okrągłych.

Trzon macic...

Kliknij po więcej

BIOSYNTEZA W JAJNIKU I JEJ REGULACJA

Głównym źródłem estrogenów są jajniki, a w ciąży łożysko. Poza tym estrogeny w niewielkich ilościach są wytwarzane w korze nadnerczy, a u mężczyzn – także w jądrach. Jajnik u kobiety zapewnia czynność rozrodczą, która w przeciwieństwie do czynności jąder ma charakter cykliczny.

– Czy...

Kliknij po więcej

Odsetek występowania raka w pooperacyjnych kikutach szyjki

Sposób ten ma tę wyższość nad innymi mniej radykalnymi, że nie spostrzega się po nim ani nawrotów, ani też powstawania raka w kikucie pooperacyjnym. Śmiertelność nie jest większa niż przy zastosowaniu innych metod. Prowadzi jednak – wcześniej lub później – do zbliznowacenia sklepień pochwy, skrócenia ich, a czasem i do zapalenia pochwy, które mogą utrudniać stosunki płciowe. Przeciwwskazanie do wyboru tej metody stanowią świeże zakażenie sromu i pochwy albo takie miejscowe warunki anatomiczne, które mogłyby b)ć powodem zbytniego przedłużenia się operacji. Zabieg może być wykonany tak drogą brzuszną, jak i przez pochwę. Na ogól, ze...

Kliknij po więcej

PENBUTOLOL

Penbutolol, opisany po raz pierwszy przez Hartfeldera i wsp. [451] w 1972 r., okazał się 4-krotnie aktywniejszy (i-adrenolitycznie od propra- nololu zarówno w badaniach przeprowadzonych in vivo, jak i in vitro. U narkotyzowanych psów antagonizuje działanie chronotropowe izopre- naliny na serce 4-krotnie silniej niż propranolol [519], Forma lewoskrętna pcnbutololu na izolowanych przedsionkach świnki morskiej wykazuje antagonizm w stosunku do chronotropowego dodatniego działania izoprena- liny 120 razy silniejszy, niż forma prawoskrętna [519]. Oba izomery w badaniach na rogówce królika wykazały jednakową siłę działania znieczulającego miejscowo. Penbutolol w dawce 100 gg/kg chronił psy przed wystąpieniem komorowych niemiarowości wywołanych adrenaliną [129], U rezerpinowanych szczurów penbutolol wykazał mierną aktywność sympa- tykomimetyczną, większą jednakże od pindololu [518], Penbutolol nie jest kardiowybiórczym LBA, ale jego działanie kurczące receptory (ł2 w oskrzelach świnek morskich, którym podano histaminę, jest znacznie słabsze, niż propranololu [518]. Ostra toksyczność penbutololu, badana na myszach przy podaniu dożylnym, jest mniejsza niż propranololu [519], Penbutolol zmniejsza aktywność reniny w surowicy szczurów w sposób analogiczny do propranololu, ale 3-krotnie silniej niż propranolol zmniejsza aktywność reni- nową surowicy wywołaną podaniem izoprenaliny [519]. Penbutolol hamuje 5-krotnie silniej niż propranolol aktywność fosforylazy na izolowanych sercach, wywołaną izoprenaliną [519], U szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem działa hipotensyjnie 5 razy silniej niż propranolol [519].

Kliknij po więcej

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zakres działań niepożądanych zależy od stosowanych preparatów. W przypadku częściowo oczyszczonych wyciągów z tylnego płata prry- sadki mogą występować odczyny uczuleniowe. Preparaty wazopresyny wykazujące aktywność presyjną, zarówno naturalne, jak i syntetyczne, mogą powodować podwyższenie ciśnienia krwi oraz skurcz naczyń wień cowych. Z tego wzglądu przeciwwskazane jest ich podawanie chorym z nadciśnieniem tętniczym, zaawansowaną miażdżycą i chorobą wieńcową. Przeciwwskazania te nie dotyczą DDAVP, która jest praktycznie pozbawiona wpływu na naczynia krwionośne, DDAVP nie wywołuje także miejscowego niedokrwienia błony śluzowej nosa przy podawaniu do nosa, które powoduje długotrwałe stosowanie tabaczki zawierającej wyciąg z tylnego płata przysadki. Naturalne preparaty wazopresyny oraz syntetyczna wazopresyna lizynowa mogą powodować skurcz ciężarnej macicy, są więc przeciwwskazane w ciąży. DDAVP nie ma wpływu na mięsień maciczny.

Kliknij po więcej

WYNIKI LECZENIA ZABURZEŃ JAJECZKOWANIA

Szeroką analizę wyników leczenia zaburzeń jajeczkowania za pomocą schematu HMG-HCG u kobiet z normogonadotropizmem przeprowadzili Zimmermann i wsp, [69, 70], Stwierdzili oni, że chore z prawidłowym poziomem gonadotropin, u których nie uzyskano jajeczkowania po leczeniu octanem klomifenu, mają największą szansę zajścia w ciążę po leczeniu gonadotropinami (40%)). Chore, u których stwierdzono dwufazową krzywą temperatury spoczynkowej po leczeniu klomifenem i u których faza lutealna była dłuższa niż 9 dni, mają najmniejszą szansę reakcji na leczenie gonadotropinami (17,2%). Chore, które nie zareagowały wystąpieniem jajeczkowania w pierwszym cyklu leczenia gonadotropinami, mają większą szansę zajść w ciążę, kiedy leczenie zostanie przerwane na okres jednego cyklu lub na dłuższy okres. Najwięcej ciąż (94,4%) uzyskano w ciągu pierwszych 4 cykli leczenia. Częstość występowania ciąż była mniejsza u kobiet powyżej 30 roku życia niż u kobiet poniżej 25 roku życia. Odsetek wczesnych poronień i częstość występowania płodów obumarłych u chorych leczonych gonadotropinami zwiększała się znacznie po 35 roku życia (44,4%).

Kliknij po więcej

Antyestrogeny

Stosuje się następujące leki: testosteron jako preparaty: Testostero- num propionicum w dawce 50-100 mg domięśniowo (i.m.) 3 razy tygodniowo, Testosteronum prolongatum w dawce 100 mg domięśniowo (i.m.)

Kliknij po więcej