Aspekt ewolucyjny – dalszy opis

U człowieka spotyka się rozdział seksualności od procesów rozmnażania się. Rozdział ten może być naturalny, chorobowy lub sztuczny, planowany. Naturalne rozdzielenie seksualności od rozmnażania się występuje w pierwszej fazie pokwitania, w której zaznaczają się już skłonności oraz istnieją mechanizmy umożliwiające kontakt seksualny między partnerami przeciwnej płci, jednakże nie posiadają oni jeszcze zdolności do rozmnażania się. Rozdzielenie to spotyka się także w okresie dojrzałości płciowej oraz przedstarczym i starczym. Występuje to zwłaszcza u kobiet, na przykład ograniczenie zdolności rozrodczej kobiety do 1 – 2 dób w czasie cyklu miesiączkowego wygaszenie zdolności rozrodczej z zachowaną potrzebą seksualną i mechanizmami seksualnymi, umoziN wdającymi kontakt seksualny po przekwitaniu. Chorobowe rozdzielenie seksualności od rozmnażania może się przejawiać dwojako: albo poprzez schorzenia uszkadzające zdolności rozrodcze, przy zachowanych w pełni zdolnościach do kontaktów płciowych, albo – chociaż rzadziej – odwrotnie. Sztuczne, najczęściej planowane przez człowieka rozdzielenie seksualności od rozmnażania się zmierza do okresowego (antykoncepcja) lub stałego (sterylizacja) zniesienia możliwości rozmnażania się, przy zachowanej zdolności do kontaktów seksualnych.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>