BIOSYNTEZA W JAJNIKU I JEJ REGULACJA

Głównym źródłem estrogenów są jajniki, a w ciąży łożysko. Poza tym estrogeny w niewielkich ilościach są wytwarzane w korze nadnerczy, a u mężczyzn – także w jądrach. Jajnik u kobiety zapewnia czynność rozrodczą, która w przeciwieństwie do czynności jąder ma charakter cykliczny.

– Czynność jajnika jest dwojaka

– 1) egzokrynna – wydalanie komórek jajowych,

– 2) endokrynna – wytwarzanie hormonów przygotowujących narząd rodny do zapłodnienia, zagnieżdżenia i rozwoju zapłodnionego jaja.

Te czynności są bardzo ściśle ze sobą związane. Istnieje zależność między stanem hormonalnym jajnika, a stanem morfologicznym pęcherzyka jajnikowego i owocytu. Regulacja tych zjawisk odbywa się pod wpływem przysadki i podwzgórza.

Jajnik składa się z części rdzeniowej i wnęki, która zawiera naczynia krwionośne i chłonne, włókna nerwowe i komórki będące odpowiednikami komórek nadnerczowych oraz pozostałości embrionalne. Częścią zasadniczą jajnika jest kora składająca się głównie z

– 1) pęcherzyków i ciałek żółtych,

– 2) komórek podścieliska.

Dojrzewanie pęcherzyka polega na przekształcaniu się pęcherzyka pierwotnego w pęcherzyk jajnikowy. Proces przebiega drogą tworzenia się owocytu, mnożenia się komórek ziarnistych i pojawiania się płynu pęcherzykowego. Jednocześnie na zewnątrz pęcherzyka z komórek podścieliska tworzą się 2 otoczki wewnętrzna i zewnętrzna. Większość pęcherzyków pierwotnych nigdy nie dojrzewa, w 6 miesiącu życia piodu jest ich 6-7 min. W okresie okołoporodowym 1-2 min i 60 tys. w 30 roku życia kobiety.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>