Category Doktor

Leczenie alkoholizmu -plan zajęć

Ośrodek leczenia alkoholizmu

tak naprawdę jeśli ktoś posiada właśnie taki problem, to mimo wszystko powinien w dość krótkim czasie coś z tym zrobić. Niestety ale czas działa tutaj na niekorzyść jeśli chodzi tego typu problem. Dlatego tak ważnym jest by mimo wszystko można było o tym pomyśleć już wcześniej. Wiadomo, że czasy się zmieniają, i jedna ośrodek leczenia alkoholizmu jest w stanie zaoferować o wiele więcej niż jeszcze kilka lat temu, jednak nie zmienia to faktu, że właściwie dla każdego będzie to mogło naprawdę wiele znaczyć, jak i również spowodować, że ktoś będzie w stanie wyjść właśnie z takiego nałogu. Wiadomo, e bardzo wiele osób posiada właśnie taki nałóg, jednak skrzętnie go ukrywa nawet przed bliskimi...

Kliknij po więcej

Odwyk alkoholowy w miejscowośći Kraków

Odwyk alkoholowy

możliwości związane właśnie z walka z nałogiem bywają bardzo różne, jednocześnie należy mieć na uwadze, że nawet jeśli na samym początku nie do końca ktoś będzie zdecydowany właśnie na pójście w tym kierunku to bardzo szybko będzie mógł zmienić swoje zdanie. Przede wszystkim należy mieć świadomość co do tego, że tylko my sami decydujemy kiedy i czy chcemy zdecydować się właśnie na odwyk alkoholowy a to naprawdę bardzo ważne. Nawet jeśli na samym początku nie do końca będzie nam to wszystko odpowiadało, to jednak za jakiś czas można będzie zmienić swoje postrzeganie, co do tego typu spraw. Musimy przede wszystkim zastanowić się nad tym, jak właściwie podchodzimy do możliwości związanych z kwestiami takimi jak odwyk...

Kliknij po więcej

Detoksykacja alkoholowa- dla kogo?

Detoksykacja alkoholowa

wiadomo, że żyjemy czasach gdzie bardzo wiele oso ma problem alkoholem. Niestety ale zapijamy smutki i bardzo często również nadmiar obowiązków w pracy. Dlatego warto jest zacząć walkę z tego typu nałogiem w naprawdę krótkim czasie, by jeszcze niepoparcie w naprawdę wielka skrajność. Nie od dziś wiadomo, że bardzo dużym zainteresowaniem mimo wszystko cieszy się w ostatnim czasie dezoksydacja alkoholowa dlatego nawet jeśli na samym początku kogoś tego typu sformułowanie będzie przerażało, to jednak po pewnym czasie można będzie zmienić swoje nastawienie...

Kliknij po więcej

ZASTOSOWANIE LECZNICZE W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA

Klasyczne leczenie farmakologiczne choroby wieńcowej serca, polegające na podawaniu wyłącznie środków rozszerzających tętnice wieńcowe, znalazło się w impasie. Okazało się, że oprócz czynników działających na naczynia przydatne być mogą również inne teoretycznie uzasadnione metody uśmierzania bólu wieńcowego i zapobiegania martwicy mięśnia sercowego. Prawdopodobnie decydującym czynnikiem w niedokrwieniu mięśnia sercowego jest niekorzystny bilans pomiędzy dostarczaniem i zapotrzebowaniem tkanki serca na tlen [820], Aminy katecholowe powodują zwiększenie zużycia tlenu z silnie zaznaczonym wyprzedzeniem w stosunku do wzrostu przepływu wieńcowego krwi. Pobudzenie nerwów współczulnych serca powoduje zwiększenie przepływu wieńcowego średnio o 140%, a wzrost zużycia tlenu o 159%.

Kliknij po więcej

ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE SZYJKI MACICZNEJ

Szyjka maciczna ulega zajęciu przez rzeżączkowy proces zapalny prawie równie często jak cewka moczowa. Schorzenie rozpoczyna się obrzękiem błony śluzowej, która wystaje poza ujście zewnętrzne. Samo ujście kanału szyjki przedstawia się jako czerwona plama wskutek zniszczenia nabłonka wielowarstwowego w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Bardzo często wokół tego ujścia powstaje obraz typowej nadżerki (erosio). W kanale szyjki gromadzi się wysięk zapalny. Nacieczenie i obrzęk błony śluzowej sprawiają, że szyjka robi w doknięciu wrażenie miększej. Torbielki Nabotha ufegają również zakażeniu i później zropieniu.

Kliknij po więcej

Siostra

W dyżurce: koleżanka siostry dyżurnej, chwilowo ją zastępuje, więc zupełnie nie wie, co gdzie leży, ponieważ jest z innego oddziału i siedzi tu tylko grzecznościowo, czekając, aż koleżanka wróci z biura, gdzie ją wezwano.

Kliknij po więcej

Przejaw wirylizacji

Jest rzeczą znamienną, że obraz kliniczny jądrzaków nie zawsze odpowiada obrazowi histologicznemu i że najbardziej hormon ot wórcze, a więc najsilniej „zmężczyiniające“ guzy należą do grupy drugiej, która obejmuje guzy morfologicznie najmniej zróżnicowane. Wysoko zróżnicowane gruczolaki cewkowe jajnika są natomiast mało czynne hormonalnie.

Jądrzaki jajnika występują prawie zawsze tylko w jednym jajniku. Zdarzają się w każdym wieku, ale najczęściej u kobiet między 20 a 25 rokiem życia. Ich znamienną cechą jest wytwarzanie mniejszych lub większych ilości testoidów, co wpływa na występowanie cech męskich trzeciorzędnych u pierwotnie zupełnie prawidłowo rozwiniętych kobiet. Dochodzi zatem do zmiany barwy głosu (wskutek powiększenia się krtani), do zaniku gruczołów sutkowych, zmiany wyrazu twarzy na męski i

Kliknij po więcej

Proces socjalizacji

Szczególnie ważnym czynnikiem w procesie kształtowania się potrzeby seksualnej jest socjalizacja, czyli podporządkowanie sposobu zaspokajania potrzeby seksualnej określonym wymaganiom i hierarchii wartości, jakie istnieją w społeczeństwie (por. S. Baley, 1961). Precyzyjne określenie wymagań, jakie społeczeństwo stawia jednostce, jest bardzo trudne ze względu na niejednolitość tych wymagań w rozmaitych podgrupach społecznych. Powszechnie jednak występującym wymaganiem jest zakaz zachowań seksualnych przynoszących szkodę (wyrządzających krzywdę) innym ludziom. W obrębie tego zakazu mieszczą się zarówno gwałty, uwiedzenia i czyny nierządne, jak i zakaz łamania wierności, przyrzeczonej i wymaganej przez partnera. Pojęcie szkodliwości zachowania seksualnego lub krzywdzącego charakteru takich zachowań jest jednak bardzo nieprecyzyjne przez swoją relatywność do lokalnego prawodawstwa, obyczajów, religii, a także wymagań stawianych przez współpartnerów w poszczególnych związkach erotycznych. Dlatego też trudno ł

Kliknij po więcej

Próby stosowania ludzkiego hormonu wzrostu w innych zaburzeniach

Inną próbę stosowania ludzkiego hormonu wzrostu w zaburzeniach wzrostu z prawidłową odpowiedzią hormonu wzrostu na testy stymula- cyjne i z prawidłowym stężeniem SM-C przedstawili Van Vliet i wsp. [20]. Autorzy ci stwierdzili, że V3 tak wyselekcjonowanych chorych odpowiada przyspieszeniem wzrostu na podawanie preparatów ludzkiego hormonu wzrostu w dawkach typowych. Próbowano też leczyć chore z zespołem Turnera, stosując dawki w górnych granicach dawkowania typowego. Tylko 25% chorych odpowiadało znamiennym przyspieszeniem wzrastania. Lepsze rezultaty uzyskiwano u chorych z mniej zaawansowanym wiekiem kostnym. Podobne rezultaty uzyskiwano w różnych postaciach wrodzonego niedoboru wzrostu.

Kliknij po więcej

PREPARATY Z KORTYKOTROPINY

Źródłem kortykotropiny, przeznaczonej do celów diagnostycznych i leczniczych (tab. 6), są wyciągi z przysadek zwierzęcych. Preparaty krystaliczne, zarówno do podawania dożylnego, jak i domięśniowego, działają krótko i w ciągu kilku godzin ich działanie znika całkowicie. Dodanie substancji opóźniających wchłanianie miejscowe, jak związki cynku albo żelatyna, pozwoliło na uzyskanie preparatów o przedłużonym działaniu, trwającym ok. 24 h.

Kliknij po więcej

OKRES PRZEKWITANIA

W naszych warunkach geograficznych z końcem piątego dziesiątka lat, przeciętnie między 47 a 49 rokiem życia kobiety, następuje zakończenie jej właściwego życia płciowego, określane mianem przekwitania (climacterium).

Kliknij po więcej

NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU ZAKAŻEŃ

Wiadomo, że w przebiegu zakażenia często dochodzi do niedokrwistości. U dzieci tzw. niedokrwistość zakaźna rywalizuje pod względem częstości występowania z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Fakt ten nikogo nie zdziwi, jeżeli zważyć, że większość zakażeń przechodzi się właśnie w wieku dziecięcym. Mechanizm powstawania niedokrwistości zakaźnej jest złożony i niedostatecznie znany. Główną przyczyną jest prawdopodobnie toksyczny wpływ czynnika zakaźnego na szpik kostny, który pracuje mniej wydatnie. Dodatkową przyczyną mogą być zaburzenia w gospodarce żelazowej, a czasem wzmożony rozpad czerwonych krwinek (np. malaria).

Kliknij po więcej

II stadium raka szyjki

(Cztery ryciny podane na str. 442, przedstawiające rozmaite postacie początkowego raka, odnoszą się właśnie do 1 jego okresu).

II stadium: a) naciek rakowy przenika do przymacicza po jednej lub po obu stronach, ale nie dochodzi do ściany miednicy, która nie jest zajęta przez proces i – prostnica 2 – moczowód biegriący pośród nacieku rakowatego tkanki przy macicznej 3 – pęcherz moczowy nowotworowy b) rak rozwijający się w kanale szyjki macicznej przechodzi na dolny odcinek trzonu c) naciek rakowy obejmuje górną część pochwy (do dwóch trzecich jej części.)

Już w II stadium ...

Kliknij po więcej

Gonadotrofina B

Gonadotrofina B (hormon luteinizujący) powoduje u kobiety dojrzewanie ciałka żółtego w drugiej fazie cyklu miesięcznego, zatrzymanie jajek w nie pękniętych, zluteinizowanych pęcherzykach Graafa i zahamowanie produkcji estrogenów.. Hormon ciałka żółtego (progesteron) wytwarzany jest, jak wiadomo, w komórkach tekaluteinowych, jednak zdolność produkcji tego hormonu przez wspomniane komórki tekalutcinowe uzależniona jest od osobnego hormonu gonadotropowego, powstającego również w przednim płacie przysadki mózgowej. Nadano mu nazwę luteotrofiny i utożsamiono z hormonem mlekotwórczym (prolaktyną). Ściśle biorąc, gonadotrofina B kładzie kres pierwszemu okresowi miesięcznego cyklu jajnikowego, dojrzewaniu pęcherzyka Graafa i daje początek drugiemu okresowi, dojrzewaniu ciałka żółtego. Zwiększona ilość progesteronu we krwi powoduje zahamowanie wytwarzania przez przysadkę mózgową gonadotrofiny B.

Kliknij po więcej