Category Doktor

MIĘSAK CHŁONNY

Najczęściej mięsak chłonny rozprzestrzenia się z węzłów chłonnych śródpiersia łub krezki, przechodząc następnie na inne narządy układu limfatycznego i siateczkowo- -śródbłonkowego. Nacieki nowotworowe mogą się znajdować również w szpiku, czego konsekwencją jest niedokrwistość i trodbocytopenia. Rokowanie jest złe. Przemijające efekty lecznicze uzyskać można po naświetleniach promieniami rtg i stosowaniu nitrogranulogenu.

Kliknij po więcej

ZABURZENIA W PROCESIE HEMOSTAZY

Zaburzenia w procesie hemostazy, zwane potocznie skazami krwotocznymi, można podzielić na następujące grupy:

– 1) skazy krwotoczne zależne od nieprawidłowości w układzie płytko- twórczym

– 2) ...

Kliknij po więcej

Wody siarczane

– b) WODY SrARCZANE

Wodami siarczanymi zwiemy wody zawierające pewien odsetek połączeń siarki. Wywierają one na ustrój silniejszy wpływ niż solanki, gdyż jon siarki jest dla ustroju bardziej obcy niż jony sodu lub chloru. Działając bardzo silnie na skórę i narząd krążenia wpływają pośrednio także na macicę i to nie tylko w stosowaniu zewnętrznym (natryski na podbrzusze i okolicę krzyżową), ale także jako napój. W schorzeniach ginekologicznych stosuje się głównie wody siarczane o słabszym stężeniu, które w leczeniu przewlekłych zapaleń macicy i jej przydatków dają dobre wyniki.

Polskie wody siarczane należą do najsilniejszych w Europie. Ze względu na ich skład chemiczny rozróżniamy grupę wód siarczano-słonych (np. Busko, Solice) i siarczano-wapniowych lub siarczano-wapniowo-magnezowych (np. Krzeszowice, Swoszowice). Wody ...

Kliknij po więcej