Category Doktor

CZYNNOŚCI SEKSUALNE CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Właśnie ta złożoność, trudność uchwycenia jakichś wyraźnych prawidłowości sprawia, że czynności seksualne nie są wdzięcznym obiektem łatwych rozważań, ale mogą być obiektem rozważań płodnym.

Kliknij po więcej

Potrzeby

Psychologowie umieszczają potrzebę seksualną na różnych miejscach w klasyfikacji potrzeb, w zależności od generatora napięcia (np. podział potrzeb na wiscerogenne, jak: odżywianie, ochrona przed temperaturą, przed uszkodzeniami ciała na psychogenne, jak: osobistego bezpieczeństwa, poznania, realizacji własnych celów czy wreszcie socjogenne, jak: miłość, emocjonalna zależność, prestiż (Hirsch, 1937). Socjologa interesują nie tylko potrzeby socjogenne, ale funkcje, jakie się przypisuje potrzebom, ich rozwój i typ pobudzania czy tłumienia. Sam fakt trwania potrzeby, przypisanie jej przez psychologów funkcji utrwalania zachowań, wskazuje na istnienie społecznych mechanizmów utrwalających. Przypisanie potrzebom funkcji organizujących (percepcje, procesy intelektualne, woli- cjonalne) odwołuje się też do ładu, harmonii psychospołecznej (Maslow, 1962) czy braku tejże harmonii, do wizji skłóconych potrzeb fizjologicznych i możliwości społecznych (Freud). Traktowanie potrzeby jako czynności wyuczonej wprowadza czynnik socjalizacji poprzez naśladownicze urabianie, wychowanie celowe i uczestnictwo w grupie.

Kliknij po więcej

Okres dojrzałości płciowej

Pęcherzyk taki, określany mianem pęcherzyka Graafa, ulega kolejnym zmianom, w których można rozróżnić dwie fazy. Pierwsza polega na dojrzewaniu pęcherzyka druga – na powstawaniu z niego ciałka żółtego. Między okresami dojrzewania pęcherzyka Graafa i tworzeniem się ciałka żółtego wypada proces wydalania jajka, czyli jajeczkowanie. w krew. Dopiero z końcem pierwszego tygodnia i z początkiem drugiego tygodnia po jajeczkowaniu zaczynają przenikać do warstwy ziarnistej drobne naczyńka krwionośne z osłonki wewnętrznej pękniętego pęcherzyka Graafa. W tym okresie wnętrze jego jest wypełnione krwią zmieszaną z resztkami cieczy pęcherzyka, która tworzy blado- czerwony skrzep.

Wreszcie w dobrze już una- czynionej warstwie ziarnistej pękniętego pęcherzyka pojawia się żółty barwnik (karotyna) oraz kuleczki tłuszczu. Komórki tej warstwy powiększają się i również przybierają kształt wieloboczny. Wskut...

Kliknij po więcej

Kaszel – opis objawów

Nieżyczliwie ustosunkowani do referenta, wykorzystujemy kaszel, aby zagłuszyć każdą jego pointę, aforyzm lub bardziej błyskotliwe powiedzonko. W tym celu jednak musimy nie tylko ulokować się blisko mówcy, ale również dokładnie słuchać, co mówi. Gdybyśmy więc po jakimś czasie, obserwując słuchaczy, doszli do wniosku, że jesteśmy osamotnieni nie tylko w zagłuszaniu referenta, ale też w słuchaniu go, zagłuszanie przerywamy. Sytuacja 4: Kaszlemy koncertowo

Kliknij po więcej

Niektóre aspekty wiktimologiczne zagadnienia

– 1. W kryminologii współczesnej wykształcił się ostatnio dział „wikti- mologiczny”, tj. nauka o ofiarach przestępstwa, o ich cechach, postawach, zachowaniu przed, w trakcie i po przestępstwie itp. W kwestii zgwałceń zagadnienia wiktimologiczne mają szczególną doniosłość,

– 2...

Kliknij po więcej

Ujęcie prawne zagadnienia homoseksualizmu

– 1. Zgodnie z przepisami nowego polskiego kodeksu karnego, homoseksualizm w „czystej postaci” (tj. gdy nie jest stosunkiem kazirodczym, zgwałceniem, wyzyskaniem stosunku zależności, pedofilią itp.) przestępstwem nie jest. Cechą nowego kodeksu jest to, że jednakowo traktuje stosunki heteroseksualne i homoseksualne. Dawny kodeks z 1932 r. zawierał przepis o karalności prostytucji homoseksualnej, podczas gdy prostytucja heteroseksualna nie była penalizowana. Nowy kodeks zerwał z tym stanowiskiem, zrównując całkowicie obcowanie heteroseksualne z homoseksualnym!

– 2...

Kliknij po więcej

Reakcje poza narządami płciowymi część 2

W fazie orgazmu na skórze pojawia się -wyraźny rumieniec jego rozległość i intensywność jest wprost proporcjonalna do intensywności orgazmu. Następuje utrata kontroli woli nad napięciem mięśni pojawiają się mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych. Występuje też mimowolny skurcz zwieracza odbytu z 0,8 sek. przerwami. Tempo oddechu wzrasta do 40/min. intensywność i czas trwania oddechu jest wskaźnikiem stopnia napięcia seksualnego. Tachycardia osiąga przeciętne wartości 110-180 uderzeń na minutę. Ciśnienie skurczowe krwi wzrasta o 40-100 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 20-50 mm Hg.

Kliknij po więcej

Główka nie może ustalić się z powodu wodogłowia, we wahodzie miednicy.

Najczęstszym przykładem chorobowego powiększenia główki jest

Najczęstszym przykładem chorobowego powiększenia główki jest wodogłowie (hydiocephalus) (ryc. 196). Płyn mózgowo-rdzeniowy może się gromadzić w nadmiernych ilościach w komorach mózgowych (wodogłowie wewnętrzne) lub między oponami' (wodogłowie zewnętrzne), przez co wielkość główki dochodzi do- dużych rozmia-rów. Płaskie kości czaszki są ścieńczałe jak papier, a szwy -rozchodzą się bardzo szeroko. W czasie ustalania siię główki może się -ona przez adaptację silnie wydłużyć i urodzić samoistnie lub pod wpływem ciśnienia śródczaszkowego pęka/, fałduje się i łatwo przesuwa przez kanał rodny. Częściej jednak główka nie może się ustał,ić i wówczas, po nadmiernym rozciągnięciu dolnego odcinka może spowodować jego pęknięcie. Aby zapobiec pęknięciu należy wcześnie rozpoznać wodo-głowie. Stanowi to pewne trudności:, gdyż miękki dolny biegun nad-miernie rozciągniętej czaszki można pomyllić z pęcherzem płodowym, pośladkami lub tułowiem. Jeżeli badaniem wewnętrznym stwierdzimy

Kliknij po więcej

Normalne, nienormalne

Uprzednio omówiony spór wiąże się z o wiele szerszym zagadnieniem występowania w życiu seksualnym „normy” i „abnormy”, czyli tych zjawisk, które można było określić jako „normalne” i „nienormalne”. Wystarczy sformułować praktyczny postulat zajmowania się w procesie wychowania głównie „normalnym” życiem płciowym, aby natknąć się na tę kontrowersję teoretyczną. Nie brak ekspertów, którzy negują w ogóle możliwość takiego rozgraniczenia. Bezpośrednim terenem, na którym starcie to występuje najostrzej, jest problem homoseksualizmu, uważany przez większość ekspertów krajów Europy kontynentalnej za odchylenie od normy i za zjawisko, które należałoby włączyć do wcześniej omówionego avoiding syndrom. Przedstawiciele medycyny, zwłaszcza pochodzenia skandynawskiego, często są zdania, że homoseksualistów należy uznać za ludzi całko\vicie normalnych, a homoseksualizm za jedną z odmian normalnego życia seksualnego, dlatego też wyrażają oni sprzeciw wobec włączania go do syndromu spraw niepożądanych czy też do zachowań, które należy poprzez wychowanie eliminować.

W ost...

Kliknij po więcej

Przewlekle zapalenia sromu

Przewlekle zapalenia sromu, pochwy oraz jajowodów leczy się środkami, które wpływają na zmniejszenie się wydzieliny, nieraz bardzo szkodliwej dla plemników. Szczególnie ważne jest wyleczenie istniejącej nadżerki części pochwowej (pseudo- erosio catarrhalis) oraz zeszycie ewentualnego rozdarcia szyjki macicznej. W przypadkach długotrwałych nieżytów śluzówki trzonu macicy wylyżeczkowanie daje dobre wyniki nie tylko dzięki usunięciu schorzałej bjony śluzowej, lecz także ze względu na występujące po nim przekrwienie oraz udrożnienie kanału szyjki.

Kliknij po więcej

TYFLOLOGIA

Tyflologia – nauka, której przedmiotem zainteresowań jest utrata wzroku. cia partnerskiego lub małżeńskiego. Nie występowało coś, co w świecie widzących nazywa się miłością od pierwszego wejrzenia.

Niewi...

Kliknij po więcej

Założenie krążka macicy

Z chwilą gdy udało się odprowadzenie tyłozgiętej macicy, należy z kolei utrzymać ją w położeniu prawidłowym przez założenie przygotowanego w tym celu krążka. Przyrządy do podtrzymywania macicy w kształcie krążków znane już były w starożytności (pesos). Celowe ich użycie datuje się jednak dopiero od połowy ubiegłego stulecia, gdyż w tym czasie dopiero nauczono się odprowadzać macicę.

Kliknij po więcej

Heterotypowe zachowanie kopulacyjne

Powstaje pytanie, skąd bierze się stosunkowo częste występowanie heterotypowego zachowania seksualnego u samic? Prawdopodobnie zjawisko to jest związane z tym, że w czasie wykonywania męskich ruchów kopulacyjnych samica doprowadza do pobudzenia zakończeń czuciowych u ujścia dróg rodnych, normalnie pobudzanych jedynie w czasie kopulacji. W tym wypadku występowanie męskiego typu zachowania kopulacyjnego w diestrusie byłoby swoistym ominięciem bariery, jaką jest blok receptywności seksualnej w tym okresie i mogłoby wskazywać na występowanie motywacji seksualnej w okresie diestrusu u samic.

Kliknij po więcej

Rozpozanie rozlanego zapalenia otrzewnej

Rozpoznanie. Nie wszystkie objawy kliniczne mają w rozpoznaniu rozlanego zapalenia otrzewnej równie wielką wagę. Ciepłota ciała nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż właśnie w umiejscowionych postaciach zapalenia otrzewnej bywa ona przeważnie wysoka, a z drugiej strony znane są przypadki ciężkiego i szybko wiodącego do śmierci rozlanego zapalenia otrzewnej, które przebiegają tylko z niewysoką gorączką.

Zachowanie się tętna jest natomiast w pewnej mierze probierzem ciężkości schorzenia. Przyspieszenie tętna, jego słabe napięcie, a zwłaszcza skrzyżowanie się krzywych tętna i ciepłoty ciała, która opada, stanowią objaw bardzo niepomyślny.

Znamiennym objawem jest również brak odgłosów przelewania i kruczenia w jamie brzusznej, a więc brak ruchów robaczkowych jelit. Prowadzi to do stopniowo rosnącego wzdęcia i pogarszania się ogólnego stanu chorej.

Kliknij po więcej