CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH KREW I NARZĄDY KRWIOTWÓRCZE U ZDROWEGO DZIECKA

U noworodka czynność krwiotwórcza odbywa się już wyłącznie w szpiku kostnym. W pierwszych dniach życia istnieją jednak ślady erytropoezy płodowej (tj. krwiotworze- nia w wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych), która charakteryzuje się przechodzeniem do krwi obwodowej niedojrzałych postaci granulocytów i krwinek czerwonych. Toteż we krwi noworodka nierzadko spotyka się młode granulocyty — do mieloblastów włącznie — oraz jądrzaste krwinki czerwone (erytroblasty).

We wszystkich kościach niemowlęcia i małego dziecka znajduje się czynny szpik czerwony. Powolna zamiana czerwonego szpiku na nieczynny szpik żółty zaczyna się w 4—5 roku życia. Dopiero w okresie dojrzewania płciowego erytropoeza koncentruje się jedynie w czerwonym szpiku kości płaskich. Z danych tych wynikają praktyczne wskazówki co do wyboru miejsca dla wykonania biopsji szpiku. U niemowląt i małych dzieci, u których jamy kości długich wypełnione są czynnym szpikiem czerwonym, nakłuwać możemy kość piszczelową. Natomiast u dzieci starszych nakłuwamy talerze kości biodrowych, wyrostki ościste kręgów lędźwiowych oraz mostek.

Wartości hemoglobiny (Hb) i liczby czerwonych krwinek są w chwili urodzenia noworodka szczególnie wysokie, nie spotykane w życiu późniejszym: Hb 12-0—14-0%>, krwinki czerwone blisko 5 -0-0-0 -0-0-0. Około % hemoglobiny noworodka stanowi hemoglobina płodowa (Hb F), różniąca się od hemoglobiny dorosłych (Hb A) wzmożoną opornością w stosunku do ługów. Większość krwinek czerwonych noworodka stanowią płodowe makrocyty o średnicy powyżej 8 !j,, nadmiernie wypełnione hemoglobiną. Wskaźnik barwny jest wyższy od jedności. U noworodka hemoglobina płodowa szybko znika i po czwartym miesiącu znajdujemy tylko jej ślady. Równocześnie znikają płodowe makrocyty na korzyść prawidłowo wypełnionych hemoglobiną normocytów (średnica ok. 7p,). Szybki spadek wartości hemoglobiny w pierwszych dniach życia postępuje wolno dalej, osiągając minimum w 3—4 miesiącu życia (Hb = około 75°/o). Jest to okres tzw. „fizjologicznej niedokrwistości niemowlęcia”. Po 4 miesiącu życia ilości Hb i czerwonych krwinek wolno wzrastają, zbliżając się w wieku pokwitania do wartości spostrzeganych u dorosłych.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>