DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zakres działań niepożądanych zależy od stosowanych preparatów. W przypadku częściowo oczyszczonych wyciągów z tylnego płata prry- sadki mogą występować odczyny uczuleniowe. Preparaty wazopresyny wykazujące aktywność presyjną, zarówno naturalne, jak i syntetyczne, mogą powodować podwyższenie ciśnienia krwi oraz skurcz naczyń wień cowych. Z tego wzglądu przeciwwskazane jest ich podawanie chorym z nadciśnieniem tętniczym, zaawansowaną miażdżycą i chorobą wieńcową. Przeciwwskazania te nie dotyczą DDAVP, która jest praktycznie pozbawiona wpływu na naczynia krwionośne, DDAVP nie wywołuje także miejscowego niedokrwienia błony śluzowej nosa przy podawaniu do nosa, które powoduje długotrwałe stosowanie tabaczki zawierającej wyciąg z tylnego płata przysadki. Naturalne preparaty wazopresyny oraz syntetyczna wazopresyna lizynowa mogą powodować skurcz ciężarnej macicy, są więc przeciwwskazane w ciąży. DDAVP nie ma wpływu na mięsień maciczny.

Wszystkie preparaty wazopresyny zatrzymują wodę w organizmie i przy przedawkowaniu wywołują tzw. zatrucie wodne, przejawiające się bólami głowy, nudnościami, zwiększeniem masy ciała, zmniejszeniem stężenia jonów Na+ w osoczu. Ze względu na niekorzystne działanie prze- wodnienia u chorych na padaczkę, wazopresyna jest przeciwwskazana u chorych na padaczkę. Jedynie w przypadku szczególnie nasilonej mo- czówki prostej, towarzyszącej padaczce, można stosować ostrożnie leczenie substytucyjne wazopresyną, unikając nadmiernego zmniejszania diurezy.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>