Faza przerostowa cyklu miesiączkowego

Alfa-estradiol działa prawie sześciokrotnie silniej niż powstający z niego przez utlenianie estron (zwany też theeliną). Jeszcze słabsze działanie ma trójhydroksylowa pochodna estronu – estriol.

Alfa-estradiol powstaje w ustroju człowieka, podobnie jak progesteron i testosteron (hormon męski), z nie wykrytego dotąd ciała pozostającego w bliskim powino- kobiety zwłaszcza w okresie jej dojrzałości płciowej oraz w latach pokwitania, jest bardzo duże.

Dziś już nie ulega wątpliwości, że hormony rujowe powodują rozwój drugorzędnych i trzeciorzędnych cech płciowych żeńskich w okresie pokwitania oraz wpływają na utrzymanie czynności narządów rodnych żeńskich w okresie płciowej dojrzałości.

Nie wszystkie narządy płciowe ulegają w równej mierze wpływowi hormonów rujopędnych, W obrębie macicy wywołują one charakterystyczne zmiany śluzówki w fazie przerostowej cyklu miesięcznego, działają jednak również i na mięśniówkę macicy, pochwy i jajowodów, wywołując ich przerost, u kobiety w okresie pokwitania zmiany w błonie śluzowej macicy występują dopiero wówczas, kiedy narząd ten urośnie do pewnych rozmiarów. Działanie ciał rujopędnych na pochwę i na jajowody kobiety nie jest tak wydatne, jak u małp i gryzoni. Ciała te wpływają jednak na wytwarzanie się wydzieliny śluzówki pochwy w czasie cyklu miesięcznego, w okresie pokwitania pobudzają do wzrostu jajowody, a w czasie cyklu miesięcznego wpływają na bujanie i czynność wydzielniczą ich nabłonka. Wywierają też pewien wpływ na skurcze mięśniówki jajowodów, co przejawia się głównie w okresie dojrzewania pęcherzyka Graafa, a przede wszystkim jajeczkowania.

Przyczyniając się do dobrego ukrwienia w obrębie miednicy małej ciała rujo- pędne stwarzają w ten sposób dobre warunki do rozrostu niedorozwiniętych części płciowych wewnętrznych. Rozszerzając zakończenia naczyń krwionośnych obniżają również ciśnienie krwi..

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>