Hamowanie syntezy cholesterolu

Metyrapon (Metopiron) jest wybiórczym inhibitorem llfł-hydroksylazy, a więc także syntezy kortyzolu. Skuteczna dawka lecznicza u dorosłych wynosi 1-2 g/24 h. Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi występuje szybko po podaniu leku, jednak efekt ten wygasa wkrótce po jego odstawieniu. Najczęstszym objawem niepożądanym są zawroty głowy występujące w ciągu 1-2 h po zażyciu metyraponu. Ponadto na skutek bloku enzymatycznego w procesie steroidogenezy może dochodzić do nadmiernego wytwarzania androgenów nadnerczowych, z objawami wirylizacji, „Spiętrzenie” się mineralokortykosteroidów może w niektórych przypadkach powodować bądź nasilać istniejące wcześniej nadciśnienie tętnicze.

Ketokonazol (Nizoral) jest lekiem stosowanym w leczeniu grzybic narządowych i ciężkich przypadków grzybic skóry. Ze względu na hamowanie syntezy cholesterolu podjęto próby zastosowania tego leku w przypadkach nadczynności kory nadnerczy, Wiadomo, że hamuje aktywność 3 enzymów uczestniczących w steroidogenezie, desmolazy, llp-hydroksy- lazy i 17,20-liazy, a ponadto blokuje receptory glikokortykosteroidowe. Dawka dobowa 600 mg-1 g zmniejsza syntezę zarówno kortyzolu, jak i androgenów.

Etomidat (Hypnomidate) jest lekiem stosowanym we wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego. Wykryto, że przejściowo upośledza czynność kory nadnerczy hamując steroidogenezę. Wzmiankę o tym leku traktujemy jako ostrzeżenie dla anestezjologów.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>