Idiopatyczne obrzęki ortostatyczne

Badania wpływu estrogenów na naczynia wykazały, że wzmagają one nieznacznie przepuszczalność naczyń. Progesteron w dawkach zwiększanych daje efekt odwrotny. Badania przepływu macicznego, prowadzone u owiec pod koniec ciąży, wykazały, że progesteron we wlewie kroplowym dotętniczym, zmniejsza przepływ o 20%, przeciwnie niż po podaniu estrogenów.

Estrogeny powodują obrzęk sutków, natomiast progesteron go hamuje. Wydaje się, że to antagonistyczne działanie progesteronu wobec estrogenów odbywa się poza mechanizmem regulacji hormonalnej, przez receptory białkowe. Prawdopodobnie odbywa się to bezpośrednio lub przez interakcję z syntezą histaminy lub prostaglandyn,

Idiopatyczne obrzęki ortostatyczne, które występują dość często u kobiet, są dolegliwością, którą można zlikwidować dzięki stosowaniu progesteronu.

Wpływ na metabolizm. Wpływ na metabolizm lipidów i węglowodanów zależy od rodzaju gestagenu i sposobu jego podawania. U kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną wystąpienie powikłań, zwłaszcza naczyniowych, przypisuje się głównie działaniu estrogenów. Należy podkreślić, że śmiertelność i zachorowalność w tych przypadkach jest jednak mała, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie używania doustnych środków antykoncepcyjnych. Brak natomiast badań epidemiologicznych o terapeutycznych skutkach czystych gestagenów, których stosowanie nie jest tak rozpowszechnione jak preparatów estrogenowo-gestagenowych. Działanie gestagenów na metabolizm węglowodanów, lipidów, na czynniki krzepnięcia i nadciśnienie tętnicze ostatnio poznano dość dobrze.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>