II stadium raka szyjki

(Cztery ryciny podane na str. 442, przedstawiające rozmaite postacie początkowego raka, odnoszą się właśnie do 1 jego okresu).

II stadium: a) naciek rakowy przenika do przymacicza po jednej lub po obu stronach, ale nie dochodzi do ściany miednicy, która nie jest zajęta przez proces i – prostnica 2 – moczowód biegriący pośród nacieku rakowatego tkanki przy macicznej 3 – pęcherz moczowy nowotworowy b) rak rozwijający się w kanale szyjki macicznej przechodzi na dolny odcinek trzonu c) naciek rakowy obejmuje górną część pochwy (do dwóch trzecich jej części.)

Już w II stadium raka szyjki nowotwór nie ogranicza się zatem do pierwotnego miejsca swego powstania, ale zajmuje tkanki sąsiednie – chociaż na niewielkiej przestrzeni – tak że macica nie jest przez naciek rakowy unieruchomiona.

IIIstadium. Naciek nowotworowy zajmuje tkankę łączną przymacicza po jednej lub drugiej stronie aż do kości miednicy. Macica jest unieruchomiona, gdyż nowotwór rozwija się w tkance łącznej na całej przestrzeni między macicą i ścianą miednicy. Rak przerasta na pochwę, której ścianę zajmuje aż do przedsionka. Ręka badającego może wyczuć w obrębie ścian miednicy ogniska przerzutów nowotworu. IVstadium. Rak zajmuje nie tylko wspomniane tkanki i narządy, lecz przechodzi także na prostnicę i na pęcherz moczowy.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>