Jama Douglasa

W jamie Douglasa wyczuwa się przez tylne sklepienie pochwy krwistek pozamaciczny. Jest on zrazu miękki, potem twardnieje. Krwistek rośnie, jeśli krwawienie utrzymuje się nadal. Objawy niedokrwistości stają się wówczas wyraźniejsze. Nie są one w poronieniu trąbkowym zjawiskiem dominującym, gdyż na pierwszy plan wysuwają się symptomy podrażnienia otrzewnej (bóle, nudności, wymioty).

Spostrzeżenia kliniczne stwierdzają stosunkowo wczesne w porównaniu z ciążą prawidłową pojawienie się siary w sutkach. Odczyn Friedmana i Aschheima-Zon- dcka bywa prawie zawsze dodatni, chyba że chodzi o przypadki zastarzałe, kiedy .całe jajo obumarło we wszystkich swych składnikach.

W razie istnienia wątpliwości rozpoznawczych nakłucie tylnego sklepienia pochwy i wydobycie ciemnej, płynnej krwi (która nic skrzepła wskutek obecności zaczynów) decyduje zwykle o diagnozie.

Należy wspomnieć, że nieznaczne krwawienie towarzyszy również powstawaniu trąbkowegozaśniadu krwawego (mola cruenta). Tworzy się on zwykle w drugim miesiącu ciąży. Pewna ilość krwi dostaje się do brzucha, jeżeli ujście brzuszne jajowodu nie jest zamknięte. Poza krwawieniem z macicy, powtarzającymi się bólami w podbrzuszu i zatrzymaniem się miesiączki stwierdza się tylko zgrubienie w okolicy jajowodu zajętej przez zaśniad krwawy.

– b)Pęknięcie jajowodu. Pęknięcie jajowodu cechują objawy gwałtowniejsze niż w przypadkach poronienia brzusznego lub przeżarcia ściany zewnętrznej trąbki. Są to objawy krwotoku do jamy brzusznej.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>