Kora mózgowa

Wpływ kory starej, limbicznej na sterowanie seksualne wspomniany został w poprzednim rozdziale niniejszy dotyczy kory mózgowej jako funkcjonalnej całości.

Doświadczenia z izolacją różnych pięter okolic międzymózgowia od pozostałych części mózgu świadczą o tym, że układ podwzgórzowo-przy- sadkowy posiada pewien stopień autonomii w regulacji czynności gonad. W warunkach fizjologicznych jednak kora mózgowa, struktury podko- rowe, podwzgórze, przedni płat przysadki i gonady stanowią jedność czynnościową, której poszczególne elementy mogą wywierać wzajemny wpływ na siebie. Ośrodki seksualne regulujące i integrujące wydzielanie gonadotropin pozostają przy tym pod bezpośrednim wpływem układu limbicznego i śródmózgowia. U zwierząt odruchy kopulacyjne koordynowane są przez rdzeń kręgowy. Podstawowe zachowania kopulacyjne sterowane są przez rdzeń kręgowy, podwzgórze i pozostałą część pnia mózgu. Złożone zachowania kopulacyjne wymagają współudziału nieuszkodzonego śródmózgowia. Pełny zakres zachowań seksualnych, włącznie z zachowaniem opiekuńczym nad potomstwem, uzależniony jest od wpływu nieuszkodzonej kory mózgowej.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>