Leczenie Małopłytkowości samoistnej przewlekłej

Leczenie polega na podawaniu prednisonu, najpierw 2-0—4-0 mg na dobę, potem w dawkach podtrzymujących (np. 2 razy w tygodniu

– 3-0 mg/dobę). W celu opanowania krwawień stosujemy przetaczania krwi, najlepiej świeżej, pobranej do naczyń sili- konowanych oraz leki działające hemo- statycznie: Coagulen (wyciąg z płytek bydlęcych), Clauden (wyciąg z tkanki płucnej), Thrombase i Topostasin (przetwory trombiny) oraz Reptilase i Both- ropase (jady wężów). Dużą wagę przywiązujemy do leczenia i usuwania istniejących ognisk zakażenia utajonego, jako ewentualnego źródła alergizacji ustroju. Niezbędne zabiegi krwawe (np. ekstrakcję zębów, czy nawet tonsilektomię) można wykonać po uprzednim przetoczeniu masy płytkowej. Jeżeli powyższe leczenie nie daje wyników, wskazana jest splenektomia.

Małopłytkowości objawowe. Do małopłytkowości dpchodzi często w przebiegu białaczek, siatkowic, mięsaka chłonnego itp. Zahamowanie trom-

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>