LECZENIE ŚWIATŁEM CZĘŚĆ 2

Naświetlanie całego ciała lub większych jego części wpływa przede wszystkim na przemianę materii, na skład krwi i na obronę biologiczną ustroju przed zakażeniem. Z punktu widzenia klinicznego ważna jest zdolność promieni świetlnych obniżania ciśnienia krwi i wzmacniania systemu nerwowego. Korzystny wpływ promieni pozafiołkowych na cały organizm tłumaczy się z jednej strony pobudzeniem najrozmaitszych czynności skóry, z drugiej wchłanianiem energii pozafioł- kowego światła przez krew, która krążąc dostarcza jej całemu ustrojowi, co powoduje wzmożenie rozmaitych jego czynności.

W leczeniu światłem schorzeń kobiecych stosujemy przyrządy wysyłające wyłącznie lub w znacznej mierze promienie pozafiołkowe. O innych przyrządach dostarczających raczej energii cieplnej wspominano już w dziale poświęconym termoterapii. Na pierwszym miejscu trzeba postawić lampę kwarcową, której światło powstaje wskutek przepuszczenia prądu elektrycznego przez rtęć w szklanej rurce.

Leczenie lampą kwarcową ogólne polega na naświetlaniu całego tułowia albo tylko górnej jego części z przodu i z tylu, tak aby duże przestrzenie skóry otrzymały wystarczające dawki światła pozafiolkowego. Skórę przyzwyczajamy stopniowo do znoszenia światła, zwiększając czas trwania naświetlenia lub – co ważniejsze – skracając odległość jej od źródła światła. W zasadzie rozpoczynamy od naświetlenia każdej strony z odległości i m przez czas i-3 minut, dochodząc do naświetlań przez 10-15 minut z odległości 70 cm.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>