Małopłytkowość samoistna ostra

Istotą choroby jest nagłe pojawienie się skazy małopłytkowej u dziecka, które poprzednio nigdy nie wykazywało skłonności do krwawień. Choroba zaczyna się zwykle w pewien czas po przebyciu jakiegoś zakażenia lub zażyciu pewnych leków (sulfonamidy, piramidon, złoto, salwarsan). Sugeruje to istnienie mechanizmów immunologicznych małopłytkowości. Początek choroby jest gwałtowny. Występują silne krwawienia z błony śluzowej nosa lub jamy ustnej oraz liczne wybroczyny skórne. W przypadku krwawienia do tkanki mózgowej może nastąpić zejście śmiertelne. Badanie krwi wykazuje szczególnie niskie liczby płytek (często poniżej 3-0 -0-0-0). W szpiku stwierdza się bądź prawidłową, bądź też wzmożoną ilość megakariocytów, które zazwyczaj nie wykazują czynności płytkotwórczej.

Leczenie. W większości przypadków choroba leczy się samoistnie w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, nie wykazując już potem skłonności do nawrotów. Duże usługi w leczeniu tej postaci małopłytkowości oddają kortykosterydy.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>