METHEMOGLOBINEMIA

W okresie noworodkowym aktywność reduktazy methemoglobinowej i diaforazy – enzymów odpowiedzialnych za redukcję methemoglobiny – jest mniejsza niż w późniejszych okresach życia. Noworodki wykazują większą wrażliwość na działanie utleniające niektórych leków lub związków chemicznych. Niektóre z nich (zasadowy azotan bizmutawy, azotany, związki zawarte w szpinaku) zdolne są do wywołania methemoglobinemii tylko u noworodków. Przyczyną tego jest mała kwasowość soku żołądkowego w pierwszym okresie życia, sprzyjająca rozwojowi mikroorganizmów redukujących azotany do azotynów. Wrażliwość noworodków na działanie utleniające niektórych związków jest tak duża, że stwierdzono wiele przypadków methemoglobinemii nawet podczas używania pieluszek stemplowanych nazwą instytucji lub płukanych w wodzie z dodatkiem środków przeciwbakteryjnych [10].

Mała kwasowość soku żołądkowego sprzyja także powstawaniu nitro- zoamin – związków o działaniu kareynogennym, wytwarzanych endogennie z amin drugorzędowych i azotynów.

Dawkowanie. Ustalenie właściwego dawkowania leków u noworodków i niemowląt stanowi jeden z najtrudniejszych problemów farmakologii wieku rozwojowego. Dla pierwszych dni i tygodni życia zawodne są wszystkie reguły obliczania dawek, sl osowane dla grup dzieci starszych czy ludzi dorosłych. Przyjmując za podstawę obliczenia dawki leku dła tego okresu życia którykolwiek z parametrów (masa dala, powierzchnia ciała, wiek, odsetek dawki dla dorosłych) bardzo łatwo można doprowadzić do przedawkowania i kumulacji leku do stężenia toksycznego.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>