Miesiączka

Miesiączka pojawiająca się w regularnych odstępach czasu i nie wywołująca poważniejszych dolegliwości jest dowodem zdrowa a i dobrej sprawności ustroju. Nie ulega jednak wątpliwości, że kobieta powinna w tym okresie unikać zbyt wielkich wysiłków fizycznych,i

Przeziębienie podczas miesiączki zatrzymuje czasem krwawienie i staje się powodem bólów w dole brzucha. Dlatego też i wszelkie podmywania chłodną wodą są, jak zresztą zawsze, przeciwwskazane. Kąpieli w w’odzie ciepłej należy w tym okresie zaniechać, gdyż mogą wzmagać krwawienie.

Przestrzeganie przepisów higieny osobistej jest w czasie miesiączki rzeczą pierwszorzędnej wagi (patrz rozdział o higienie). Ilość krwi straconej w czasie miesiączki można oznaczyć tylko w przybliżeniu, opierając się najczęściej na obliczeniu wagi zużytych wkładów lub opasek. Należy przyjąć, że ilość ta wynosi przeciętnie około 150 ml, jakkolwiek ilości mniejsze lub większe w granicach od 50 do 300 ml nie dowodzą jeszcze nieprawidłowości.

Nie ulega dziś żadnej wątpliwości, że ośrodkowy układ nerwowy (kora mózgowa) wywiera wpływ na wystąpienie miesiączki. Stosunkowo często stwierdza się wpływ psychiczny (np. radość lub przestrach, gniew, silne wzruszenie itd.) na szybsze wystąpienie miesięcznego krwawienia lub też na jego opóźnianie się. Mechanizm powstawania tych zaburzeń miesiączkowych jest jednak jeszcze pod wielu względami nie wyjaśniony, jakkolwiek ścisły związek gruczołów dokrewnych (a więc i jajników) z układem nerwowy™ ośrodkowym jest już sprawą przesądzoną.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>