NACZYNIA PŁUCNE

Zotory. Po wstrzyknięciu środków cieniujących (są to tłuszczowe środki cieniujące) w czasie łimfografii, w rzadkich przypadkach dochodzi do poważniejszych powikłań 130] r ale należy zdać sobie sprawę z tego, że środek cieniujący musi się dostać do naczyń płucnych. Fraimow i wsp. [25] wykazali, że w czasie prawie każdego badania zmniejsza się pojemność dyfuzyjna płuc. U chorych ze zmianami w płucach, znacznie upośledzającymi pojemność dyfuzyjną, limfografia może być niebezpieczna. Podobne zastrzeżenia dotyczą i innego badania, a mianowicie scyntygrafii płucnej z użyciem makroagregatu znakowanej albuminy.

Są spostrzeżenia zwracające uwagę na obecność w płucach stałych cząsteczek większych od 5 pm po dożylnych przetaczaniach płynów, co przy masywnych przetaczaniach może być przyczyną mikrozatorów [53],

Szczególnie niebezpieczne okazało się skojarzenie wlewów amfotery- cyny B z zawiesiną krwinek białych. W tych przypadkach dochodziło bardzo często do trudnych do wyjaśnienia śmiertelnych powikłań płucnych nie zawsze związanych z zatorowością [57].

Nadciśnienie płucne. Wiadomo, że u zwierząt doświadczalnych podanie nasion Crotolatia spectabilis [28] może wywołać kliniczny i anatomopato- logiczny obraz odpowiadający pierwotnemu nadciśnieniu płucnemu wskutek zmian w błonie środkowej tętnic płucnych.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>