OBJAWY DYSKINETYCZNE – DALSZY OPIS

Mimo że obecnie temu zagadnieniu poświęca się w piśmiennictwie więcej uwagi niż dawniej [34, 73, 85, 90], to jednak zdania autorów są podzielone co do częstości występowania zespołu przetrwałych dyskinez. Opisywano, że mogą pojawić się one u 0,5-50% długotrwale leczonych neuroleptykami, głównie fenotiazynowymi. Najczęściej w grę wchodzą leki neuroleptyczne o słabej sile działania, a zatem te, które należy podawać w dużych dawkach. Rozbieżności co do częstości występowania tego zespołu mogą wynikać z trudności diagnostycznych. Lekarze często nie dostrzegają tych objawów, jeśli mają one dyskretny charakter, lub gdy znaczny jest upływ czasu od przerwania kuracji neuroleptykami. Czasem odwrotnie, jako zaburzenia charakteryzujące przewlekłe dyskinezy poneuroleptyczne bywają opisywane zaburzenia pozapiramidowe o innej etiologii. Niekiedy sprawia trudność odróżnienie przymusowych ruchów dyskinetycznych od dziwnej mimiki i grymasów częstych w przypadkach przewlekłej schizofrenii. Można uważać, że praktycznie ten zespół może się pojawić u 15-30% chorych leczonych długotrwale neuroleptykami [104]. Ze względu na odmienny mechanizm patogenetyczny, objawów tych nie leczy się lekami przeciwparkinsonowymi, lecz odwrotnie, leki te mogą nasilać przewlekłe dyskinezy. Próby leczenia tego zespołu małymi dawkami rezerpiny lub haloperydolu, a-metylotyrozyny, deanolu (Bimanol), soli litu, pochodnych benzodiazepiny lub penicylaminy – przynosiły tylko niewielką i częściową poprawę [12, 50, 85, 108],

– 3. Akatyzja (niemożność „usiedzenia na miejscu”, ciągły niepokój ruchowy, przestępowanie z nogi na nogę) pojawia się zwykle po tygodniu leczenia i często w umiarkowanym nasileniu towarzyszy całej kuracji. Obejmuje 20-50% leczonych, częściej bywa obserwowana u kobiet, najczęściej u osób w średnim wieku [10, 31, 108],

– 4. Napady drgawkowe występują rzadko przy stosowaniu różnych leków, pochodnych fenotiazyny (0,5% leczonych). Najczęściej opisywano je w związku ze-stosowaniem chloropromazyny i perfenazyny [7, 44, 88]. Inne powikłania neurologiczne spotyka się bardzo rzadko.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>