Odsetek występowania raka w pooperacyjnych kikutach szyjki

Sposób ten ma tę wyższość nad innymi mniej radykalnymi, że nie spostrzega się po nim ani nawrotów, ani też powstawania raka w kikucie pooperacyjnym. Śmiertelność nie jest większa niż przy zastosowaniu innych metod. Prowadzi jednak – wcześniej lub później – do zbliznowacenia sklepień pochwy, skrócenia ich, a czasem i do zapalenia pochwy, które mogą utrudniać stosunki płciowe. Przeciwwskazanie do wyboru tej metody stanowią świeże zakażenie sromu i pochwy albo takie miejscowe warunki anatomiczne, które mogłyby b)ć powodem zbytniego przedłużenia się operacji. Zabieg może być wykonany tak drogą brzuszną, jak i przez pochwę. Na ogól, ze względu na większą przejrzystość terenu operacyjnego i mniejsze niebezpieczeństwo przypadkowych okaleczeń, zabieg brzuszny jest wykonywany znacznie częściej. W tych jednak wypadkach, kiedy macica nie jest duża, a pochwa szeroka wiciu operatorów ucieka sięiównież do usuwania mięśniako- watej macicy drogą pochwową.

Zabieg, który polega na odcięciu trzonu macicy ponadpochwowym, wykonywany bywa na mięśniakowatej macicy stosunkowo najczęściej. Jest technicznie bardzo prosty, a odznacza się nadto tą zaletą, że odcięcia macicy zawierającej guz można dokonać na różnej wysokości. Pozostawienie kikuta szyjki prowadzi jednak niekiedy do nawrotów schorzenia, a nawet do powstania raka w jego obrębie. Jakkolwiek nie są to wypadki zbyt częste, odsetek występowania raka w pooperacyjnych kikutach szyjki wynosi około 0,5%.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>