Okres miesiączki

Chore skarżą się niekiedy na towarzyszące upławom uczucie palenia, swędzenia i pieczenia. Obecność większej ilości śluzu w wypływie z części rodnych kobiety, jak to bywa w zapaleniach szyjki macicznej, stanowi rękojmię, że objaw palenia i swędzenia nie wystąpi. Natomiast upławy pochwowe, a także upławy z jamy macicy powodują często to przykre uczucie. Cechą tą znamionuje się przede wszystkim tzw. guzkowe zapalenie pochwy (colpitis granulosa) i zapalenie pochwy staruszek (colpitis vetularum).

– c) Krwawienia z części rodnych stanowią ostatni z trzech głównych objawów chorobowych sprowadzających kobietę do lekarza. Zależnie od tego, czy pozostają one w związku z miesiączką, określamy je mianem miesiączkowania obfitego (menorrhagia). Terminem epimenorrhoea oznaczamy zaburzenie, polegające na zmianie okresowości krwawień miesięcznych, które następują po sobie w krótkich odstępach czasu. Krwotokami macicznymi (metrorrhagia) nazywamy krwawienia z części rodnych, które nie pozostają w związku z miesiączką.

Rozstrzygnięcie pytania, o jaki rodzaj krwawienia chodzi w danym przypadku, jest nieraz rzeczą bardzo trudną i tylko dokładnie przeprowadzone wywiady mogą usunąć istniejące wątpliwości. Ze względu na skłonność kobiet do uważania każdego krwawienia z części rodnych w okresie ich dojrzałości płciowej za miesiączkę, osądzanie skarg i objaśnienie ich wymaga dużej ostrożności.

Obfite miesiączkowanie (menorrhagia) polega albo na zwiększeniu się ogólnej ilości straconej krwi (ponad ioo cm) z zachowaną okresowością cyklu miesięcznego (hypermenorrhoea), albo na pojawianiu się krwawienia w odstępach krótszych, tak że z biegiem czasu ogólna ilość utraconej krwi jest również większa niż w warunkach prawidłowych (polymenorrhoea). Różnica między polymenorrhoea i epimenorrhoea polega na tym, że w przypadkach typowej „epimenorei“ okresy miesiączkowe będą krótsze z powodu skrócenia się całego cyklu miesięcznego, a nie przedłużenia krwawienia.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>