Niedomogę trzustki określa się

Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznych objawów chorobowych oraz na podstawie biochemicznych badań laboratoryjnych. Główne badania mają na celu stwierdzenie objawów niedomogi trzustki oraz zwiększonej zawartości elektrolitów w pocie.

Czytaj dalej

Czynnik infekcyjny

Czynnik infekcyjny. Pojęcia o etiologii i patogenezie w ostatnich czasach ulegają radykalnej zmianie. Jednym z pierwszych, którzy uważali, że przyczyną schorzenia są zarazki, był Escherich, który przypisywał powstawanie epidemii biegunkowych chorobotwórczym szczepom zarazka okrężnicy. Czerny podkreślał znaczenie czynnościowej odczynowości ustroju, która całej chorobie nadaje pewien szczególny obraz. Wielu autorów w zdecydowany sposób przyjęło, że przyczyną ostrego zakaźnego schorzenia przewodu pokarmowego jest zarazek, i to głównie pałeczka okrężnicy, przy czym udało się wyodrębnić szczepy, które uważano za niewątpliwą przyczynę schorzeń biegunkowych.

Czytaj dalej

ZABURZENIA W ODŻYWIANIU NIEMOWLĄT KARMIONYCH NATURALNIE

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od zaburzeń występujących u niemowląt odżywianych sztucznie objawy zaburzeń u dzieci odżywianych naturalnie nie są tak wyraźne. Tak postać ich, jak i przebieg są łagodniejsze, a rokowanie lepsze.

Czytaj dalej

Skłonność do zaparcia

Skłonność do zaparcia zwalczamy dowozem dostatecznej ilości płynów obojętnych, wywaru z marchwi lub soków owocowych. Dodatek cukru mlekowego lub miodu w ilości od 5 do 1-0 g dziennie (do płynów obojętnych) może być dobrym środkiem pomocniczym. Zwalczać należy nadużywanie lewatyw i środków przeczyszczających, a rodziców dziecka trzeba uświadomić i uspokoić, że skłonność do zaparcia nie jest chorobą i że zwykle znika ona samoistnie z chwilą rozpoczęcia podawania pożywienia papkowatego, jarzynek i soków owocowych.

Czytaj dalej

Odżywianie sztuczne

Mieszankę z 2/B mleka podajemy do końca drugiego miesiąca, po czym przechodzimy już na pełne mleko z dodatkiem 5% cukru.

W odżywianiu sztucznym podawanie mniej lub więcej skoncentrowanej mieszanki uzależniamy w dużej mierze od ścisłego i indywidualnego spostrzegania niemowlęcia. Ogólny dobry stan zdrowia dziecka, przyrost na wadze są głównym wskaźnikiem racjonalnie stosowanego żywienia. Liczbę posiłków podobnie jak w karmieniu naturalnym ustalamy w tym okresie na 6—7 w ciągu doby (7 razy co 3 godziny).

Czytaj dalej

Chloralhydrat i Chloretyl i Chloroform

Objawy: bóle żołądka, wymioty, zaburzenia widzenia, senność, sinica, zaczerwienienie skóry, porażenie serca, wąskie źrenice, spadek temperatury, zapaść, zwolnienie tętna, zaburzenia oddechowe.

Czytaj dalej

Naświetlanie lampą kwarcową w liszaju

Naświetlanie lampą kwarcową jest wskazane w krzywicy, niedokrwistości, w stanach osłabienia ogólnego, w okresie rekonwalescencji i w ogóle tam, gdzie konieczne jest wzmożenie sił obronnych ustroju dziecięcego, z wyłączeniem zakażeń gruźliczych, zwłaszcza czynnych.

Czytaj dalej

Hipotrepsja

Etiologia hipotrepsji i atrepsji. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń w odżywianiu są nieprawidłowe odżywianie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym oraz zakażenia. Oba te czynniki działają na niemowlę wyniszczająco poprzez zmniejszenie łaknienia, częste występowanie stanów biegunkowych oraz poprzez zahamowanie procesów anabolicznych, a nasilenie katabolicznych.

Czytaj dalej

Odpowiednia dieta

Sumę pobranych jednorazowo przetwoiów spożywczych określamy nazwą posiłku. Suma posiłków tworzy dietę. Przez odpowiednią dietę rozumiemy taką, w której skład wchodzi wiele chemicznie odrębnych ciał w takich stosunkach, aby wykorzystanie ich przez ustrój było należyte. Podstawowe te związki chemiczne muszą znajdować się w pokarmie w pożądanych proporcjach, zapewniających najkorzystniejsze działanie i utrzymanie fizjologicznej równowagi. Pokarm powinien też zawierać jak najmniejszą ilość czynników szkodliwych.

Ponieważ ustrój zwierzęcy czerpie energię z rozkładu doprowadzanych mu w postaci pokarmów węglowodanów, tłuszczów i ciał białkowych (paliwa), potrzeby jego energetyczne można określać w kaloriach. Jednostką konsumpcyjną jest dzienna ilość kalorii potrzebnych osobie dorosłej, przebywającej w klimacie umiarkowanym i nie pracującej fizycznie. Czytaj dalej

Zwyrodniene krążka międzykręgowego

W przypadku uprzedniego zwyrodnienia krążka międzykręgowego istnieją wszelkie dane do wystąpienia ostrych objawów chorobowych i nierzadko właśnie w tym okresie dochodzi po raz pierwszy do wystąpienia bólów krzyża na skutek uszkodzenia pierścienia włóknistego.

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz