Ujęcie prawne zagadnienia homoseksualizmu

– 1. Zgodnie z przepisami nowego polskiego kodeksu karnego, homoseksualizm w „czystej postaci” (tj. gdy nie jest stosunkiem kazirodczym, zgwałceniem, wyzyskaniem stosunku zależności, pedofilią itp.) przestępstwem nie jest. Cechą nowego kodeksu jest to, że jednakowo traktuje stosunki heteroseksualne i homoseksualne. Dawny kodeks z 1932 r. zawierał przepis o karalności prostytucji homoseksualnej, podczas gdy prostytucja heteroseksualna nie była penalizowana. Nowy kodeks zerwał z tym stanowiskiem, zrównując całkowicie obcowanie heteroseksualne z homoseksualnym!

– 2...

Kliknij po więcej

Reakcje poza narządami płciowymi część 2

W fazie orgazmu na skórze pojawia się -wyraźny rumieniec jego rozległość i intensywność jest wprost proporcjonalna do intensywności orgazmu. Następuje utrata kontroli woli nad napięciem mięśni pojawiają się mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych. Występuje też mimowolny skurcz zwieracza odbytu z 0,8 sek. przerwami. Tempo oddechu wzrasta do 40/min. intensywność i czas trwania oddechu jest wskaźnikiem stopnia napięcia seksualnego. Tachycardia osiąga przeciętne wartości 110-180 uderzeń na minutę. Ciśnienie skurczowe krwi wzrasta o 40-100 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe o 20-50 mm Hg.

Kliknij po więcej

Główka nie może ustalić się z powodu wodogłowia, we wahodzie miednicy.

Najczęstszym przykładem chorobowego powiększenia główki jest

Najczęstszym przykładem chorobowego powiększenia główki jest wodogłowie (hydiocephalus) (ryc. 196). Płyn mózgowo-rdzeniowy może się gromadzić w nadmiernych ilościach w komorach mózgowych (wodogłowie wewnętrzne) lub między oponami' (wodogłowie zewnętrzne), przez co wielkość główki dochodzi do- dużych rozmia-rów. Płaskie kości czaszki są ścieńczałe jak papier, a szwy -rozchodzą się bardzo szeroko. W czasie ustalania siię główki może się -ona przez adaptację silnie wydłużyć i urodzić samoistnie lub pod wpływem ciśnienia śródczaszkowego pęka/, fałduje się i łatwo przesuwa przez kanał rodny. Częściej jednak główka nie może się ustał,ić i wówczas, po nadmiernym rozciągnięciu dolnego odcinka może spowodować jego pęknięcie. Aby zapobiec pęknięciu należy wcześnie rozpoznać wodo-głowie. Stanowi to pewne trudności:, gdyż miękki dolny biegun nad-miernie rozciągniętej czaszki można pomyllić z pęcherzem płodowym, pośladkami lub tułowiem. Jeżeli badaniem wewnętrznym stwierdzimy

Kliknij po więcej

Normalne, nienormalne

Uprzednio omówiony spór wiąże się z o wiele szerszym zagadnieniem występowania w życiu seksualnym „normy” i „abnormy”, czyli tych zjawisk, które można było określić jako „normalne” i „nienormalne”. Wystarczy sformułować praktyczny postulat zajmowania się w procesie wychowania głównie „normalnym” życiem płciowym, aby natknąć się na tę kontrowersję teoretyczną. Nie brak ekspertów, którzy negują w ogóle możliwość takiego rozgraniczenia. Bezpośrednim terenem, na którym starcie to występuje najostrzej, jest problem homoseksualizmu, uważany przez większość ekspertów krajów Europy kontynentalnej za odchylenie od normy i za zjawisko, które należałoby włączyć do wcześniej omówionego avoiding syndrom. Przedstawiciele medycyny, zwłaszcza pochodzenia skandynawskiego, często są zdania, że homoseksualistów należy uznać za ludzi całko\vicie normalnych, a homoseksualizm za jedną z odmian normalnego życia seksualnego, dlatego też wyrażają oni sprzeciw wobec włączania go do syndromu spraw niepożądanych czy też do zachowań, które należy poprzez wychowanie eliminować.

W ost...

Kliknij po więcej

Przewlekle zapalenia sromu

Przewlekle zapalenia sromu, pochwy oraz jajowodów leczy się środkami, które wpływają na zmniejszenie się wydzieliny, nieraz bardzo szkodliwej dla plemników. Szczególnie ważne jest wyleczenie istniejącej nadżerki części pochwowej (pseudo- erosio catarrhalis) oraz zeszycie ewentualnego rozdarcia szyjki macicznej. W przypadkach długotrwałych nieżytów śluzówki trzonu macicy wylyżeczkowanie daje dobre wyniki nie tylko dzięki usunięciu schorzałej bjony śluzowej, lecz także ze względu na występujące po nim przekrwienie oraz udrożnienie kanału szyjki.

Kliknij po więcej

TYFLOLOGIA

Tyflologia – nauka, której przedmiotem zainteresowań jest utrata wzroku. cia partnerskiego lub małżeńskiego. Nie występowało coś, co w świecie widzących nazywa się miłością od pierwszego wejrzenia.

Niewi...

Kliknij po więcej

Założenie krążka macicy

Z chwilą gdy udało się odprowadzenie tyłozgiętej macicy, należy z kolei utrzymać ją w położeniu prawidłowym przez założenie przygotowanego w tym celu krążka. Przyrządy do podtrzymywania macicy w kształcie krążków znane już były w starożytności (pesos). Celowe ich użycie datuje się jednak dopiero od połowy ubiegłego stulecia, gdyż w tym czasie dopiero nauczono się odprowadzać macicę.

Kliknij po więcej

Heterotypowe zachowanie kopulacyjne

Powstaje pytanie, skąd bierze się stosunkowo częste występowanie heterotypowego zachowania seksualnego u samic? Prawdopodobnie zjawisko to jest związane z tym, że w czasie wykonywania męskich ruchów kopulacyjnych samica doprowadza do pobudzenia zakończeń czuciowych u ujścia dróg rodnych, normalnie pobudzanych jedynie w czasie kopulacji. W tym wypadku występowanie męskiego typu zachowania kopulacyjnego w diestrusie byłoby swoistym ominięciem bariery, jaką jest blok receptywności seksualnej w tym okresie i mogłoby wskazywać na występowanie motywacji seksualnej w okresie diestrusu u samic.

Kliknij po więcej

Rozpozanie rozlanego zapalenia otrzewnej

Rozpoznanie. Nie wszystkie objawy kliniczne mają w rozpoznaniu rozlanego zapalenia otrzewnej równie wielką wagę. Ciepłota ciała nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż właśnie w umiejscowionych postaciach zapalenia otrzewnej bywa ona przeważnie wysoka, a z drugiej strony znane są przypadki ciężkiego i szybko wiodącego do śmierci rozlanego zapalenia otrzewnej, które przebiegają tylko z niewysoką gorączką.

Zachowanie się tętna jest natomiast w pewnej mierze probierzem ciężkości schorzenia. Przyspieszenie tętna, jego słabe napięcie, a zwłaszcza skrzyżowanie się krzywych tętna i ciepłoty ciała, która opada, stanowią objaw bardzo niepomyślny.

Znamiennym objawem jest również brak odgłosów przelewania i kruczenia w jamie brzusznej, a więc brak ruchów robaczkowych jelit. Prowadzi to do stopniowo rosnącego wzdęcia i pogarszania się ogólnego stanu chorej.

Kliknij po więcej

Technika terapii radowej

Technika terapii radowej w przypadkach raka szyjki macicznej polega na zastosowaniu odpowiedniej dawki promieni twardych radu (tj. tzw. promieni „gamma“}, która by doprowadziła do zniszczenia komórek nowotworu nie powodując obumarcia zdrowej tkanki w sąsiedztwie naświetlanego pola. Sole radowe, zamknięte w odpowiednim „aplikatorze“, działają wprost na nowotwór po wprowadzeniu ich do wnętrza macicy lub do sklepień pochwy. Zamiast „aplikatoiów“, zawierających mniejsze ilości siarczanu radu, używa się dziś również odpowiednich przyrządów („bomby radowe“), które mieszczą w sobie od 1-5 g radu i z tego względu mogą wywierać działanie na naświetlaną tkankę z pewnej odległości. W większości klinik stosuje się kombinowane naświetlanie promieniami radu zamkniętego w „aplikatorach“ z terapią na odległość (głęboka terapia promieniami Roentgena lub „bomby radowej“).

Kliknij po więcej

Rozmaite postacie bolesnego miesiączkowania

W dawniejszych czasach rozróżniano rozmaite postacie bolesnego miesiączkowania : dysmenorrhoea nervosa, injlammatoria, congestiva, ovarica. Już sam taki podział dowodził, że przyczyny wywołujące bolesne miesiączkowanie mogą być różne, co odpowiadało rozmaitym typom klinicznym tego cierpienia.

Obecnie rozróżnia się w zasadzie tylko dwie postacie bolesnego miesiączkowania: pierwotną (dysmenorrhoea primaria) i wtórną (dysmenorrhoea secundaria), tj. postać, w której bóle pojawiły się przy pierwszej miesiączce (33% ogólnej liczby przypadków), i postać, w której bóle wystąpiły po pierwszej, prawidłowej, bezbolesnej miesiączce lub po kilku miesiączkach.

Kliknij po więcej

Stosowanie prądu galwanicznego i faradycznego

Dobre wyniki daje galwanizacja wewnątrzmaciczną w przypadkach przewlekłych zapaleń śluzówki i mięśniówki macicy. Jeśli procesowi zapalnemu nie towarzyszą krwawienia, wprowadza się do macicy katodę, w przeciwnym przypadku anodę i wtedy stosuje się prąd o wysokim natężeniu, a więc 50-100 miliamperów, każdorazowo w ciągu około 5 minut. W ostatnich czasach zalecano stosowanie wewnątrzmacicznej galwanizacji w przypadkach atonicznych krwotoków poporodowych jako metody naprzemiennej wraz z przepłukiwaniem macicy gorącą wodą i masażem macicy od wewnątrz ( który można wykonać przy pomocy samej elektrody anodowej).

Faradyzacja wewnątrzmaciczną miała dawniej większe zastosowanie niż obecnie zarówno w przypadkach braku miesiączki, jak i w krwawieniach czynnościowych u młodych

Kliknij po więcej

Jama Douglasa

W jamie Douglasa wyczuwa się przez tylne sklepienie pochwy krwistek pozamaciczny. Jest on zrazu miękki, potem twardnieje. Krwistek rośnie, jeśli krwawienie utrzymuje się nadal. Objawy niedokrwistości stają się wówczas wyraźniejsze. Nie są one w poronieniu trąbkowym zjawiskiem dominującym, gdyż na pierwszy plan wysuwają się symptomy podrażnienia otrzewnej (bóle, nudności, wymioty).

Kliknij po więcej

Zaburzenia czynności dokrewnych tarczycy – ciąg dalszy

To samo można powiedzieć o zmianach wstecznych w gruczołach płciowych żeńskich i w ogółe w narządach rodnych kobiety w przypadkach endemicznego kretynizmu, które przypominają do złudzenia zmiany wsteczne w narządach rodnych występujące w niedomodze czynnościowej tarczycy i w zupełnej jej nieczynności.

Jakkolwiek przysadka mózgowa, nadnercza i tarczyca są gruczołami dokrewnymi, których prawidłowe czynności mają największe znaczenie dla narządów rodnych kobiecych, nie można pominąć wpływu innych gruczołów tego układu. Doświadczenia kliniczne wskazują, że w czasie ciąży, porodu i karmienia występują czasem objawy tężyczki w następstwie upośledzenia czynności dokrewnych gruczołów przytarczycowych (tetania maternitatis).

Kliknij po więcej