PLEMNIK

Spermatogonie zachowują zdolność do podziału (z następowym dojrzewaniem do fazy plemników) przez cały okres dojrzałości płciowej, niekiedy aż do późnej starości. Całkowite dojrzewanie komórki płciowej (od spermatogonii do dojrzałego plemnika) trwa około 20 dni.

Plemnik. Plemnik (spermium, spermatozoon) jest to męska komórka płciowa, służąca do zapłodnienia. Zawiera haploidalną ilość chromosomów, czyli 23.

Długość plemnika wynosi około 60 |im. Składa się on z główki, szyjki, wstawki i witki. W główce znajduje się silnie zagęszczona substancja jądrowa. Na przedzie główki znajduje się akrosom (odpowiadający prawdopodobnie aparatowi Golgiego), który przy zetknięciu się z jajem wyzwala hialuronidazę, enzym umożliwiający plemnikowi wniknięcie do jaja. Wielkość główki jest różna i zależy od rodzaju posiadanego chromosomu. Główka plemnika męskiego, zawierającego chromosom Y jest mniejsza niż główka plemnika z chromosomem X.

Szyjka zawiera dwa centrosomy: przedni i tylny. Wstawka zawiera mitochondria, które spiralnie otaczają włókno osiowe biegnące od szyjki aż do końca witki. Witka ma zdolność wykonywania falistych ruchów, co umożliwia poruszanie się całego plemnika. Plemniki poruszają się w drogach rodnych kobiety z szybkością około 20 cm na godzinę, w kierunku przeciwnym do ruchów migawek w macicy i jajowodach.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>