Płytki krwi u dziecka

Noworodek rodzi się z leulcocytozą obojętnochłonną ok. 15 -0-0-0 i więcej, przy czym 7-0% ogólnej ilości krwinek białych stanowią granulocyty obojętnochłonne. Spadek ilości białych krwinek w pierwszych dniach życia odbywa się głównie kosztem obniżania się ilości granulocytów obojętnochłonnych. Prowadzi to do względnej limfocytozy, która w pierwszym roku życia osiąga 5-0—7-0% ogólnej liczby krwinek białych. Ta limfo- cytoza następnie wolno się zmniejsza i w piątym roku życia dziecko ma tyle samo limfocytów co granulocytów. Stosunki właściwe dla dorosłych, a więc około 7-0% granulocytów i 25% limfocytów, osiąga dziecko dopiero w wieku pokwitania.

Płytki krwi u dziecka wykazują te same wartości co u ludzi dorosłych. W mielogramie zwraca uwagę zwiększony odsetek limfocytów i komórek siateczki (15—4-0%> wszystkich elementów jądrzastych szpiku), przy wyraźnie zmniejszonej ilości elementów czerwonokrwinkowych.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>