Postępy rehabilitacji

Wyniki badań wskazują na poprawę wszystkich badanych parametrów. Pozwala to wyciągnąć wniosek, iż usprawnianie chorych z zespołem bólów krzyża według proponowanego programu daje dobre efekty w terapia zachowawczej.

Słowa kluczowe: zespół bólów krzyża, kinezyterapia, metoda Brunkow. Powszechność dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa sprawia, iż pacjenci z zespołem bólowym krzyża stanowią coraz liczniejszą grupę na oddziałach neurologicznych i ortopedycznych. Wszędzie poszukuje się optymalnych metod usprawniania, które przyniosłyby najlepsze rezultaty.

Autorzy niniejszego doniesienia przebywając w RFN i korzystając z dostępnej im literatury zapoznali się ze stosunkowo mało popularną w naszym kraju metodą Brunkow. Postanowili, w programie fizjoterapii pacjentów z zespołem bólów krzyża obok ćwiczeń czynnych z oporem, wprowadzić elementy tej metody.

Metoda Brunkow zawiera elementy metod: proprioceptywnego torowania (PNF) i Bobath dia dorosłych. Polega ona na zastosowaniu wzorców ćwiczeń opierając się na synergizmach mięśniowych i napięciach w łańcuchach mięśniowych, tj. narastających napięciach mięśni od odcinków odsiebnych do ksobnych. Np. .stymulacja napięcia mięśni brzucha następuje przez odpowiednio ułożenie rąk, a maksymalny wyprost stóp powoduje napięcie i mięśni brzucha i mięśni pośladkowych.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>