Potrzeby

Psychologowie umieszczają potrzebę seksualną na różnych miejscach w klasyfikacji potrzeb, w zależności od generatora napięcia (np. podział potrzeb na wiscerogenne, jak: odżywianie, ochrona przed temperaturą, przed uszkodzeniami ciała na psychogenne, jak: osobistego bezpieczeństwa, poznania, realizacji własnych celów czy wreszcie socjogenne, jak: miłość, emocjonalna zależność, prestiż (Hirsch, 1937). Socjologa interesują nie tylko potrzeby socjogenne, ale funkcje, jakie się przypisuje potrzebom, ich rozwój i typ pobudzania czy tłumienia. Sam fakt trwania potrzeby, przypisanie jej przez psychologów funkcji utrwalania zachowań, wskazuje na istnienie społecznych mechanizmów utrwalających. Przypisanie potrzebom funkcji organizujących (percepcje, procesy intelektualne, woli- cjonalne) odwołuje się też do ładu, harmonii psychospołecznej (Maslow, 1962) czy braku tejże harmonii, do wizji skłóconych potrzeb fizjologicznych i możliwości społecznych (Freud). Traktowanie potrzeby jako czynności wyuczonej wprowadza czynnik socjalizacji poprzez naśladownicze urabianie, wychowanie celowe i uczestnictwo w grupie.

Wychodząc od schematu indywidualizacji potrzeby i koncepcji redukcji napięcia, których współautorem jest Obuchowski (1972), prześledźmy, na jakich etapach i w jaki sposób pojawia się warunkowanie spo-

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>