Powiększenie się rozmiarów brzucha

Powiększenie się rozmiarów brzucha, jeżeli nie jest tylko złudzeniem, wywołanym przez uczucie pełności, jakiego kobiety doznają w rozmaitych stanach fizjologicznych i patologicznych, może być albo następstwem zmian w powłokach brzusznych, albo objawem istnienia (czasowego lub trwałego) nieprawidłowej zawartości w jamie brzusznej.

W przypadkach otyłości zdarza się często gromadzenie się tłuszczu w powłokach brzusznych. O ile stwierdzenie uderzająco tłustych powłok przez ujęcie w fałd uchwyconej palcami skóry nie jest rzeczą trudną, o tyle ta właśnie otyłość, utrudniająca badanie przedmiotowe kobiety wskutek grubości, a czasem i bo- łesności tkanki tłuszczowej skóry, może udaremnić wykazanie w jamie brzusznej wzdęcia, płynu lub guza, jeśli one rzeczywiście istnieją. Obrzęk powłok brzusznych, istnienie w nich guzów i ropni może znacznie rzadziej powodować powiększenie się rozmiarów brzucha, a stwierdzenie ich nie przedstawia poważnych trudności rozpoznawczych.

Jeśli powłoki brzuszne są prawidłowe, przyczyną powiększenia się rozmiarów brzucha jest z reguły albo nieprawidłowa zawartość jamy brzusznej, a więc nagromadzenie się w jej obrębie gazów łub wolnego płynu, albo istnienie jakiegoś guza. Wzdęcie jelit w następstwie zaburzenia ich czynności może wprawdzie stanowić wyłączną przyczynę powiększenia się rozmiarów brzucha, może być jednak także objawem towarzyszącym gromadzeniu się wolnego płynu w jamie brzusznej (w przypadkach np. gruźlicy otrzewnej) lub rozwijaniu się nowotworu.

Nagromadzenie się wolnego płynu w jamie brzusznej w przebiegu niedomogi serca, schorzenia nerek lub wątroby, gruźlicy otrzewnej i przy rozsiewającym się nowotworze stwierdza się przez obmacanie i opukanie powłok oraz dodatni wynik próby chełbotania.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>