POWIKŁANIA PO MIEJSCOWYM STOSOWANIU KORTYKOSTEROIDÓW

W piśmiennictwie spotyka się coraz liczniejsze doniesienia dotyczące odczynów alergicznych lub innych powikłań występujących po stosowaniu kortykosteroidów. Zmiany alergiczne mają przeważnie dwojaki charak- ter. Po podaniu pozajelitowym występują odczyny anafilaktyczne, natomiast po miejscowym – odczyny późne typu wyprysku kontaktowego

[3] . Próby płatkowe wykazały, że alergia kontaktowa występuje przeważnie na kilka związków jednocześnie i w dużym stopniu zależy od rodzaju podłoża, w jakim kortykosteroidy były stosowane. Objawy alergii częściej dotyczą osób z istniejącymi już innymi schorzeniami alergicznymi lub alergizującymi, jak wyprysk lub owrzodzenie podudzi [1].

Zmiany kliniczne. Podczas leczenia kortykosteroidami mogą ulegać zaostrzeniu już istniejące zmiany skórne, jak to ma miejsce np. w trądziku zwykłym i różowatym [7] (ryc. 27.8), gdzie stosowanie – zwłaszcza fiuocynolonu – powoduje po pewnym czasie powstawanie nowych wykwitów grudkowych i rumieniowych opornych na wszystkie metody leczenia.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>