Problematyka fizjologiczna życia płciowego

– Zagadnienia medyczne i higieniczne (zapłodnienie, płodność, ojcostwo itd.),

– Zagadnienie dojrzewania płciowego (tutaj też onanizm).

– Zagadnienie dojrzałości do życia płciowego.

– Różne sposoby zachowań seksualnych i antykoncepcja.

– Informacja o zboczeniach seksualnych i stosunek do nich.

– Problematyka psychologiczna życia płciowego:

– Definicja, pojęcie, odmiany miłości. ' ,

– Miłość a przyjaźń i koleżeństwo.

– Sztuka podobania się, zazdrość, nieśmiałość.

– Problematyka socjologiczna małżeństwa i rodziny:

– Idealne małżeństwo, recepta na idealnego męża (żonę).

– Planowanie potomstwa w życiu rodzinnym.

– Zasady doboru małżeńskiego i współżycia w rodzinie,

– Elementy wychowania niemowląt i rola ojca w wychowaniu.

– Problematyka moralna życia płciowego:

– Problem stosunków przedmałżeńskich.

– Etyczny nakaz wierności.

– Problem dziewictwa.

– Ocena moralna różnych form zachowań seksualnych (w tym i zboczonych).

Ten zakres zagadnień oparty jest na rozeznaniu spontanicznego zapotrzebowania na informację z tego zakresu młodzieży głównie ze środowisk miejskich i głównie uczącej się lub studiującej. Znajduje on pełne potwierdzenie także w badaniach (Imieliński, 1966 Jaczewski, 1965 Po- pielarski, 1968 Kozakiewicz, 1969) na temat trudności i zahamowań oraz zaburzeń, na jakie młodzi ludzie w naszym kraju natykają się przy swojej inicjacji seksualnej lub nawet po zawarciu małżeństwa. Nie wynika jednak z tego, żebyśmy choćby ten streszczony tutaj zakres zagadnień realizowali w praktyce szkolnego wychowania seksualnego. Przez długi czas (do 1972 r.) w Polsce tylko b. województwo łódzkie w trybie regionalnego eksperymentu realizowało program wychowania seksualnego we wszystkich szkołach. Analogiczna inicjatywna na Śląsku nie wykro- czyla poza stadium wstępne. Od roku szkolnego 1973/74 wprowadzono do szkół średnich nieobowiązkowy przedmiot „Przysposobienie do życia w rodzinie socjalistycznej”, który zawiera również elementy wychowania seksualnego wtopione w szeroki kontekst psychologicznej i socjologicznej problematyki wieku młodzieńczego i życia rodzinnego. Charakterystyczny dla tych wszystkich inicjatyw jest nastrój niechęci i lęku przed poruszaniem problemów bezpośrednio związanych z życiem seksualnym młodzieży oraz tendencje do mówienia o tych sprawach pośrednio. Pierwsze badania nad skutecznością nowego przedmiotu nauczania zostały wykonane w roku 197514 i rezultaty ich są raczej zachęcające, choć ujawniają one tę samą prawidłowość, że role małżeńskie i rodzicielskie, są w tym przedmiocie rozpatrywane głównie w aspekcietpedagogiczno- -społecznym. _

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>