Przebycie niektórych chorób zakaźnych

Wiek ma również wpływ na umiejscowienie rozsiewów powstałych drogą krwi (Zeyland). Szczególnie wyraźna jest zależność zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych od wieku. I tak w pierwszym roku życia częsty jest ogólny rozsiew bez udziału opon, a po upływie 1 roku życia rzadko nie są zajęte opony. Oprócz niemowlęctwa drugim okresem wzmożonej zapadalności na gruźlicę jest okres dojrzewania, przy czym wyraźnie zaznacza się tutaj wpływ płci. Dziewczęta zachorowują na gruźlicę i umierają w tym wieku częściej niż chłopcy.

Przebycie niektórych chorób zakaźnych, zwłaszoza wtedy, gdy doprowadzają one na skutek ciężkiego przebiegu do osłabienia i wyniszczenia ustroju, również może pogarszać przebieg zakażenia gruźliczego. Do tych schorzeń należy przede wszystkim odra, po której na okres kilku tygodni może zaniknąć odczyn tuberkulinowy. Rzadziej spostrzegano pogorszenia po krztuścu, grypie i płonicy. Niezwykle ciekawe jest spostrzeżenie, że po przebyciu ospy wietrznej poprawiał się stan chorych na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych leczonych antybiotykami.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>