Przejaw wirylizacji

Jest rzeczą znamienną, że obraz kliniczny jądrzaków nie zawsze odpowiada obrazowi histologicznemu i że najbardziej hormon ot wórcze, a więc najsilniej „zmężczyiniające“ guzy należą do grupy drugiej, która obejmuje guzy morfologicznie najmniej zróżnicowane. Wysoko zróżnicowane gruczolaki cewkowe jajnika są natomiast mało czynne hormonalnie.

Jądrzaki jajnika występują prawie zawsze tylko w jednym jajniku. Zdarzają się w każdym wieku, ale najczęściej u kobiet między 20 a 25 rokiem życia. Ich znamienną cechą jest wytwarzanie mniejszych lub większych ilości testoidów, co wpływa na występowanie cech męskich trzeciorzędnych u pierwotnie zupełnie prawidłowo rozwiniętych kobiet. Dochodzi zatem do zmiany barwy głosu (wskutek powiększenia się krtani), do zaniku gruczołów sutkowych, zmiany wyrazu twarzy na męski i pojawianiu się właściwego mężczyźnie uwłosienia. Osobniki tego rodzaju cechuje również utrata pociągu płciowego do mężczyzn. Przejawem wirylizacji jest też zatrzymanie się miesiączek (ametiorrhoea). Objawy te mogą ustępować po operacyjnym usunięciu jądrzaka jajnika i to nieraz, zwłaszcza u wcześnie operowanych kobiet, bez śladu, tak że możliwe jest nawet zajście w ciążę w pewien czas po zabiegu operacyjnym.

Jądrzaki jajnika należą do guzów bardzo rzadkich. Według doniesień niektórych badaczy stanowią one niespełna 1 % wszystkich litych guzów jajnika.

Jądrzaki są nowotworami łagodnymi, jeśli chodzi o ich objawy kliniczne. W pewnych, zresztą nielicznych przypadkach mogą zmieniać się w guz złośliwy (raka) i wówczas obok cech właściwych rakowi jajnika stwierdza się również objawy masku- linizacji.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>