PSYCHOFIZJOLOGICZNE PROBLEMY SEKSUOLOGII CZĘŚĆ 2

Psychofizjologia seksualna zajmuje się reakcjami zachodzącymi w obrębie narządów płciowych oraz wszystkich innych narządów i układów, a także w zakresie odczuć, które pojawiają się w wyniku stymulacji seksualnej oraz związanego z nią podniecenia seksualnego. Rodzaj stymulacji seksualnej może być różny. Może to być stymulacja natury czysto psychicznej, powstająca w wyniku działania np. bodźców wizualnych, lub też stymulacja psychofizyczna, jaka ma miejsce w czasie pieszczot erotycznych lub stosunku płciowego. Rzadziej spotykamy się ze stymulacją czysto fizyczną, np. przy uprawianiu samogwałtu, gdyż najczęściej do bodźców mechanicznych dołączają się wówczas bodźce wyobrażeniowe, a więc mające naturę psychiczną. Reakcje seksualne i odczucia powstające w wyniku stymulacji wykazują ogromną różnorodność – od bardzo prostych, przejawiających się np. w postaci prze- krwienia wyrażającego się zaczerwienieniem twarzy, aż do bardzo złożonych, występujących w czasie orgazmu.

Przedmiotem badania psychofizjologii seksualnej są więc wszelkie zmiany cielesne i psychiczne mające miejsce w czasie podniecenia seksualnego. Zmiany cielesne, zwłaszcza te występujące poza narządami płciowymi, nie są specyficznie seksualne i powstają również w stanach podniecenia emocjonalnego nie mającego charakteru seksualnego. Reakcje cielesne całego organizmu dają się obiektywnie stwierdzić. Natomiast odczucia seksualne są specyficzne, a ze względu na ich subiektywizm niemożliwe do obiektywnej rejestracji przy obecnym stanie wiedzy. Dlatego też obecnie o stopniu natężenia tych odczuć orientujemy się jedynie w sposób pośredni, poprzez rejestrację obiektywnych zmian zachodzących w różnych narządach i układach narządów w organizmie ludzkim. Udowodniono bowiem, że subiektywnym odczuciom towarzyszą procesy fizjologiczne, które można obiektywnie zbadać.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>