Rola pochwy w mechanizmie zapłodnienia

Fizjologiczne znaczenie i funkcja pochwy jako narządu służącego rozmnażaniu, nawet w zakresie jej roli jako zbiornika nasienia, nie została należycie zbadana do dzisiejszego dnia. Według Mastersa i Johnson (1966) rola pochwy jako zbiornika nasienia zależy od kąta nachylania pochwy (uwarunkowanego czynnikami anatomicznymi lub fizjologicznymi), stopnia rozszerzenia jej przy szyjce macicy pod wpływem podniecenia seksualnego, od zwężenia ujścia pochwy przez platformę orgazmu, od pozycji przy spóikowaniu, przebycia porodów oraz urazów porodowych. Rola pochwy jako zbiornika nasienia zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio do techniki spółkowania i zachowania się mężczyzny.

W warunkach prawidłowych kąt nachylania pochwy wynosi około 10- 15° w stosunku do linii poziomej miednicy (mierzonej od ujścia pochwy do wypukłości kości krzyżowej). Przy spóikowaniu w pozycji na wznak część pochwy przy szyjce macicy u nieródek znajduje się nieco niżej niż spoidło tylne warg sromowych większych przy ujściu pochwy. Przyczynia się to do grawitacyjnego gromadzenia się nasienia na tylnej ścianie pochwy, zwłaszcza w okolicy szyjki macicy. U nieródek wysokie, silne krocze sprzyja zatrzymaniu nasienia w pochwie, gdyż ciasne ujście zamyka to nasienie w głębi pochwy. Zmiany anatomiczne krocza, najczęściej poporodowe, sprzyjają wypływaniu znacznych ilości nasienia z pochwy tuż po wycofaniu prącia, natomiast bliznowate, poporodowe ujście pochwy, zwłaszcza z uchyłkiem odbytnicy, przeciwdziała wypływowi nasienia tym bardziej, im większe jest podniecenie seksualne. Przy tyłopochyleniu lub tyłozgięciu macicy u kobiety leżącej na wznak utrudniony jest bezpośredni kontakt między zewnętrznym ujściem szyjki macicy a zbiornikiem nasienia na poszerzonej, tylnej ścianie pochwy (szyjka leży wtedy w osi pochwy lub w bezpośrednim sąsiedztwie jej przedniej ściany). W pozycji kolankowo-łokciowej szyjka tyłozgiętej lub tyłopochylonej macicy styka się ze zbiornikiem nasienia, który powstaje wtedy na przedniej ścianie pochwy.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>