Rola sygnałów warunkowych

Obszary korowe obejmujące mechanizmy nfózgowe odlruchów warunkowych, dla których sygnałem jest jakakolwiek zmiana otoczenia powiązana czasowo z wystąpieniem napięcia seksualnego lub jego redukcją. Reakcją warunkową jest aktywacja podkorowego ośrodka napięcia seksualnego i jej skutki psychiczne i somatyczne. Seksualnym lub erotycznym sygnałem warunkowym może być jakiś obraz, sytuacja, w której kiedyś doszło do udanego zbliżenia seksualnego, dotyk. Bardzo często u podstaw uformowania się różnego rodzaju odchyleń seksualnych leżą takie właśnie uwarunkowania. Typowym przykładem może być chłopiec odrzucany z powodu kalectwa przez dziewczęta, który kiedyś podniecił się podpatrując rozbierającą się kobietę. Następnym razem podniecenie wystąpiło na sam widok bielizny kobiecej, której dotykając zaczął się onanizować i stopniowo, w drodze zwiększania gradientu gene- ralizacji odruchu warunkowego, doszło do fetyszyzmu.

Trzeba powiedzieć, że rola sygnałów warunkowych w powstawaniu i podtrzymywaniu pobudzenia seksualnego (głównie SAM) jako czynników, introspekcyjnie rzecz biorąc, podświadomych i irracjonalnych jest zbyt często nie doceniana zarówno przez fachowców, jak i laików. Sygnały warunkowe są tu odpowiedzialne zarówno za powstanie, jak i wygaszanie napięcia seksualnego. Jeżeli w wypadku braku sygnałów warunkowych pobudzenia seksualnego stan ten może być skompensowany pobudzeniem powstającym w drodze czynności ideacyjno-wyobrażeniowej, to fakt wystąpienia negatywnych sygnałów warunkowych, na zasadzie wspomnianego wyżej prawa weta, w sposób decydujący wyhamowuje po' budzenie seksualne i niczym nie daje się skompensować. Założyliśmy przecież istnienie ośrodka podkorowego antagonistycznego w stosunku do ośrodka pobudzenia seksualno-erotycznego.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>