ROPNICA

Odrębną postacią ogólnego schorzenia, dla którego punktem wyjścia może być miejscowe zakażenie kobiecych części rodnych, jest ropnica (pyaemia). Z reguły poprzedza ją wytworzenie się w obrębie naczyń żylnych tej okolicy zakrzepu, który ulega zropieniu i którego cząsteczki oderwawszy się przenikają do obiegu f krwi i mogą być zawleczone do różnych narządów ustroju, przede wszystki do pluć. W miejscu ich zatrzymania się powstają zatory stanowiące ogniska za każenia.

Ten sposób uogólniania się procesu chorobowego jest umożliwiony wskute miejscowych zmian, będących następstwem przedostania się bakterii z macic do żyl i wywołania w obrębie ich ścian typowego zapalenia. Drobnoustroje ni są zatem wysiewane wprost do krwiobiegu za pośrednictwem naczyń krwionośnych lub limfatycznych -jak w posocznicy, lecz wywołują najpierw zakrzepy, a później ich zropienie. Zdarzyć się to może zarówno po porodzie lub po poronieniu, jak i w przebiegu zakażeń nie pozostających w związku z ciążą. Pierwotnym źródłem zakażenia jest zazwyczaj macica.

Ropnica jest schorzeniem bardzo poważnym, którego wynik zależy w dużej mierze od rodzaju zakażenia. Zakażenia łańcuszkowcami stanowią największe niebezpieczeństwo.

Zdarzają się one przeważnie po poronieniach wywołanych w celach zbrodniczych (abortus septicus, abortus criminalis). Bardzo duży odsetek tzw. gorączek połogowych jest również następstwem zakażenia tymi drobnoustrojami w czasie porodu, który odbył się w warunkach niehigienicznych, bez zastosowania koniecznych środków ostrożności, przy czym pomocy udzielały osoby do tego nie powołane. Przyczynami ułatwiającymi zakażenie są rękoczyny wewnątrzmaciczne, jak np. ręczne wyjęcie łożyska, skrobanie macicy celem usunięcia jego resztek itp.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>