Rozwój kości

Rozwój kości podlega szeregowi praw biologicznych. Wśród czynników zasadniczo wpływających na kierunek i szybkość wzrostu najważniejsze jest działanie sił nacisku. Kierunek wzrostu kości układa się po wektorze działania sił mięśniowych i statycznych, a chrząstka wzrostowa układa się prostopadle do działania tych sił.

Chrząstka wzrostowa, podobnie jak stawowa, do dobrego odżywienia wymaga rytmicznej zmiany nacisku. Nacisk fizjologiczny pobudza wzrost kości, jeśli zaś jest niesymetryczny, przyspieszenie wzrostu może nastąpić po stronie względnie większego

V nacisku. Natomiast w warunkach patologicznych (np. nadmiernego nacisku) wzrost przyspiesza się po stronie zmniejszonego nacisku, zahamowanie zaś pojawia się po stronie nadmiernie zwiększonego nacisku (Pauwels). Nie przerywany nacisk, zwłaszcza nadmierny, hamuje wzrost kości na długość (Delpech 1820) i prowadzi do jej N/ pogrubienia (Wolf 1829). Nadmierny niesymetryczny nacisk wywołuje zahamowanie, a nawet zatrzymanie wzrostu po stronie, po której działa (Hiiter, Yolkmann).

Od sił nacisku zależy również wewnętrzna struktura kości. Beleczki istoty gąbczastej, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, układają się wzdłuż linii nacisku statycznego i dynamicznego i przebieg ich zmienia się po zmianie sytuacji biomechanicznej, np. po zabiegu lub przemieszczeniu kości, nadwich- nięciu itp.

Wspomniane prawa biologiczne i biomechaniczne działają tym gwałtowniej, im szybszy jest rozwój osobnika i im większe są zaburzenia stosunków biomecha- nicznych. Wyzyskuje się je do celów leczniczych odwracając kierunek działania sił patologicznych lub przywracając warunki prawidłowe.

Przykład: zwalczanie koślawości stóp i kolan wkładkami ortopedycznymi supi- nującymi lub obcasem Thomasa kierującymi przebieg linii nacisku ku stronie przyśrodkowej.

Zaburzenia napięcia i siły mięśniowej działają tak precyzyjnie na układ kostny w każdym odcinku ciała, że na podstawie wytworzonego zniekształcenia można ocenić umiejscowienie i rodzaj porażeń czy niedowładów i na odwrót, znając rozmieszczenie porażeń i stopień niedowładów można przewidzieć rodzaj i stopień zniekształceń, jakie mogą się wytworzyć w trakcie wzrostu i rozwoju dziecka.

Poza tym warunkiem prawidłowego rozwoju tkanki kostnej jest pełnowartościowe odżywianie, a zwłaszcza dowóz białka, soli mineralnych i witamin przy prawidłowej aktywności enzymatycznej i hormonalnej, zwłaszcza przysadki, gonad, tarczycy i przytarczyc.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>