SARKOIDOZA (CHOROBA BESNIER-BOECKA-SCHAUMANNA)

Sarkoidoza jest łagodnie przebiegającym schorzeniem, charakteryzującym się wytwarzaniem ziarniny, przypominającej ziarninę gruźliczą. Gruzełek w sarkoidozie nie wykazuje jednak skłonności do rozpadu i serowacenia. Etiologia sarkoidozy jest nie wyjaśniona. Duże jednak podobieństwo obrazu histopatologicznego sarkoidozy i gruźlicy nakazuje podejrzewać wspólną etiologię.

Chorobę znamionuje znaczny polimorfizm objawów klinicznych w zależności od umiejscowienia procesu chorobowego. Brak przy tym charakterystycznych objawów klinicznych, radiologicznych i laboratoryjnych sprawia, że rozpoznanie tej choroby napotyka na duże trudności. Najczęściej dotknięte są węzły chłonne obwodowe oraz płuca. Rozróżnia się na ogół trzy stadia zmian w płucach. W pierwszym okresie może dojść do znacznego powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia. W tym przypadku, zwłaszcza gdy węzły wywołują objawy uciskowe, powstają trudności w różnicowaniu sarkoidozy z. ziarnicą złośliwą i mięsakiem chłonnym. W drugim okresie dochodzi do wysiewu prosówkowego do tkanki płucnej, a w trzecim okresie do zmian włóknistych. Często śledziona jest nieznacznie powiększona. Obraz krwi i szpiku nie wykazuje zmian. Rokowanie jest pomyślne. Choroba w większości przypadków przebiega tak łagodnie, że uchodzi uwagi chorych i nie wymaga leczenia.

W przypadku istnienia zmian w płucach korzystnie działają korty- kosterydy. Stosowanie leków przeciwprątkowych jest niecelowe.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>