SIATKOW1CE (RETYKULOZY X)

Istotą siatkowic, zwanych retykulozami X (X — bo czynnika etiologicznego nie znamy), jest patologiczny rozplem komórek układu siatecz- kowo-śródbłonkowego. Wytwarza się swoista ziarnina, wśród której znajdują się komórki kwasochłonne oraz komórki olbrzymie siateczki, przybierające z czasem charakter komórek piankowatych, wskutek magazynowania w nich cholesterolu. Według dzisiejszych poglądów trzy opisane poniżej siatkowice są różnymi odmianami tego samego scho-rzenia.

Choroba Abt-Letterera-Siwe’a. Jest uogólnioną siatko- wicą, w przebiegu’ której dochodzi do rozrostu elementów siateczkowo- -śródbłonkowych we wszystkich niemal narządach. Chorują wyłącznie niemowlęta i małe dzieci. Choroba przypomina posocznicę: zaczyna się ostro, wysoką gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz skazą krwotoczną. Na skórze pojawia się grudkowata wysypka. W obrazie radiologicznym stwierdza się rozrzedzenia kości.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>