Śródmaciczenie odbytnicy

Śródmaciczenie odbytnicy może czasami prowadzić do pomyłek z rakiem tego narządu. Badanie drobnowidowe małego wycinka pozwala jednak na ustalenie rozpoznania. Na duże trudności diagnostyczne natrafiamy natomiast w przypadkach śródmaciczenia jamy brzusznej. Przemawiają za nim bóle w jamie trzewnej, które pojawiają się w późniejszych latach okresu dojrzałości płciowej i które nasilają się coraz bardziej. Przydatki są zgrubiałe lub tworzą torbiel smołową. Należy jednak pamiętać, że torbiele smołowe mogą powstawać także w przebiegu innych spraw chorobowych, a więc w następstwie skrętu torbieli jajnikowej, krwawienia do pęcherzyka Graafa, zapalenia itp.

W przypadkach rozwoju gruczolistości śródmaciczncj w jajowodach przychodzi niekiedy do wytworzenia się krwiaka trąbki (haemalosalpinx), ale rozpoznanie tego schorzenia jest rzeczą trudną, jeśli uprzytomnimy sobie jego podobieństwo ze starą ciążą pozamaciczną lub z rakiem jajowodu.

Ciąża zdarza się w przypadkach śródmaciczenia w ogóle bardzo rzadko, gdyż łączy się ono zwykle z niepłodnością. Kobiety, które zaszły jednak w ciążę, nie wykazują w czasie jej trwania żadnych dolegliwości, gdyż przemieszczona poza swoją siedzibę naturalną śluzówka nie podlega w tym okresie okresowym zmianom, podobnie jak śluzówka macicy.

Nierówności i grudki w jamie Douglasa, bolesne i powiększające się podczas miesiączki, przemawiają za śródmaciczeniem otrzewnej tej okolicy. Z powyższych danych wynika, że omyłki w przypadkach śródmacicznej gruczolistości wewnątrzotrzewnowej (endometriosis intraperitonealis) muszą się zdarzać. Schorzenie to można bowiem pomylić z przewlekłymi guzami przydatków macicy, czasami z przerzutami raka jajnika, które tworzą grudki w jamie Douglasa, oraz z gruźlicą otrzewnej.

Leczenie śródmaciczenia polega u młodych kobiet na wycięciu guzka. U kobiet starszych można próbować leczenia energią promienistą. Wytrzebienie przez na- świetlanie jajników promieniami Roentgena powoduje zmniejszenie się ogniska śiódmaciczenia, a nawet zupełny jego zanik. W przypadkach śiódmaciczenia macicy wchodzi w rachubę albo wyjęcie całej macicy, albo odcięcie nadpochwowe jej trzonu, albo leczenie promieniami Roentgena.

Leczenie hormonalne gruczolistości śi ódmacicznej nie wyszło dotąd poza granice prób i doświadczeń. Najczęściej stosowany jest hormon ciałka żółtego i przetwory testoidowe, których podawanie wpływa niekiedy korzystnie na dolegliwości miesiączkowe (dysmenorrkaea). Działanie to, jeśli chodzi o testoidy, tłumaczy się prawdopodobnie tym, że wprowadzenie ich do ustroju wywołuje zanik śluzówki macicy.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>