Technika terapii radowej

Technika terapii radowej w przypadkach raka szyjki macicznej polega na zastosowaniu odpowiedniej dawki promieni twardych radu (tj. tzw. promieni „gamma“}, która by doprowadziła do zniszczenia komórek nowotworu nie powodując obumarcia zdrowej tkanki w sąsiedztwie naświetlanego pola. Sole radowe, zamknięte w odpowiednim „aplikatorze“, działają wprost na nowotwór po wprowadzeniu ich do wnętrza macicy lub do sklepień pochwy. Zamiast „aplikatoiów“, zawierających mniejsze ilości siarczanu radu, używa się dziś również odpowiednich przyrządów („bomby radowe“), które mieszczą w sobie od 1-5 g radu i z tego względu mogą wywierać działanie na naświetlaną tkankę z pewnej odległości. W większości klinik stosuje się kombinowane naświetlanie promieniami radu zamkniętego w „aplikatorach“ z terapią na odległość (głęboka terapia promieniami Roentgena lub „bomby radowej“).

Wrażliwość guzów rakowatych na energię promienistą, a tym samym dodatni wynik ieczenia tą metodą – zależy od szeregu czynników, a w pierwszym rzędzie od stopnia dojrzałości komórek tworzących guzy. Raki bardziej zróżnicowane (np. kankroidy) są na ogół mniej podatne na działanie promieni radu. Inne raki płasko- komórkowe różnie oddziaływają na energię promienistą. Najbardziej wrażliwe są guzy złożone z komórek płaskich, niedojrzałych, niezróżnicowanych. Raki o charakterze gruczołowym są na działanie energii promienistej bardzo odporne.

Spostrzeżenia te należy mieć na względzie przy wyborze odpowiedniej metody leczenia. W uwzględnieniu więcej i mniej czułych na rad postaci histologicznych raka musi być też zastosowane odpowiednie dawkowanie..

Pewne znaczenie ma i wiek chorej. Zazwyczaj im chora jest młodsza, tym wcześr.iej dochodzi do przerzutów, a więc tym gorsze jest rokowanie na przyszłość. Spośród metod leczenia radem raka szyjki macicznej największe zastosowanie znalazły: a) metoda paryska, opracowana w Instytucie Radowym w Paryżu przez Regaud i Lacassagnetai b) metoda sztokholmska, opracowana przez Instytut Radiumhemmet w Sztokholmie. Oprócz tych metod stosuje się w ostatnich latach względnie często naświetlania radem według tzw. systemu manchesterskiego. Metoda ta opracowana została przez Mereditha i Toda w Holt Radium Institute w Manchesterze.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>