TYFLOLOGIA

Tyflologia – nauka, której przedmiotem zainteresowań jest utrata wzroku. cia partnerskiego lub małżeńskiego. Nie występowało coś, co w świecie widzących nazywa się miłością od pierwszego wejrzenia.

Niewidomi mężczyźni oceniają atrakcyjność kobiety w kategoriach psychicznych i fizycznych. Decyduje o tym całokształt zachowania się kobiety, sposób jej wyrażania się oraz sposób nawiązywania przez nią kontaktu. Wśród pożądanych, podniecających seksualnie cech fizycznych dominują takie, które można rozpoznać przez dotyk (duży biust, wijące się włosy) oraz słuch (barwa głosu i jego modulacja). Pożądane są też cechy świadczące o tym, że partnerka podoba się ludziom widzącym (ładna sylwetka ciała, zgrabne nogi). Dla samych niewidomych ocena wyglądu twarzy, koloru włosów i oczu, karnacji skóry itp. nie ma żadnego znaczenia. Do cech fizycznych odpychających należy niepożądany zapach (zwłaszcza potu), nieprzyjemnie odczuwany głos kobiety oraz świadomość, że nie podoba się ona mężczyznom widzącym (cecha ta zaznaczała się jedynie w grupie ociemniałych). Pozytywne znaczenie posiada aktywność seksualna kobiety. Posiadanie nieuszkodzonego wzroku nie jest warunkiem atrakcyjności seksualnej kobiety, natomiast preferowane jest przy doborze małżeńskim. Niewidome kobiety oceniają atrakcyjność mężczyzny przede wszystkim w kategoriach psychicznych. Najistotniejsze znaczenie posiada u mężczyzny mądrość, dobroć, wyrozumiałość, czułość. Do pożądanych cech fizycznych należy dobrze rozwinięta muskulatura.

Na rozwój i przejawianie się seksualności człowieka w warunkach deprywacji bodźców wzrokowych wpływają trzy złożone mechanizmy. Są to: 1) mechanizmy warunkujące przystosowanie się samego człowieka do braku lub utraty bodźców wzrokowych (znaczenie tego mechanizmu jest szczególnie duże u ludzi ociemniałych, zwłaszcza w późniejszym okresie życia) 2) mechanizmy warunkujące przystosowanie się niewidomego do życia w społeczeństwie ludzi widzących i 3) mechanizmy związane z samym brakiem bodźców wzrokowych oraz ich wpływem na seksualność.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>