Ujęcie prawne zagadnienia homoseksualizmu

– 1. Zgodnie z przepisami nowego polskiego kodeksu karnego, homoseksualizm w „czystej postaci” (tj. gdy nie jest stosunkiem kazirodczym, zgwałceniem, wyzyskaniem stosunku zależności, pedofilią itp.) przestępstwem nie jest. Cechą nowego kodeksu jest to, że jednakowo traktuje stosunki heteroseksualne i homoseksualne. Dawny kodeks z 1932 r. zawierał przepis o karalności prostytucji homoseksualnej, podczas gdy prostytucja heteroseksualna nie była penalizowana. Nowy kodeks zerwał z tym stanowiskiem, zrównując całkowicie obcowanie heteroseksualne z homoseksualnym!

– 2. Wprawdzie homoseksualizm w myśl obowiązujących w Polsce przepisów do katalogu przestępstw seksualnych nie wchodzi, niemniej jednak zagadnienie to, nawet w jego kontekście prawniczym, wymaga chwili uwagi, choćby ze względu na sytuację prawną w innych ustawo- dawstwach oraz na nie kończące się dyskusje na ten temat w literaturze prawniczej i seksuologicznej.

W obecnym stanie rzeczy tylko w mniejszości ustawodawstw karnych homoseksualizm jest kwalifikowany jako przestępstwo. Do tej grupy państw należą RFN, Austria, Finlandia, kraje anglosaskie (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), liczne kraje Bliskiego Wschodu, Hiszpania,

Portugalia, niektóre państwa Ameryki Łacińskiej. Do tej grupy należą także ZSRR oraz inne kraje socjalistyczne (z wyjątkiem Polski). Natomiast kraje znajdujące się w kręgu francuskiego code penal nie znają karalności homoseksualizmu. Amerykański wzorcowy projekt kodeksu karnego (Model Penal Code z 1962 r.) również nie przewiduje karania homoseksualistów. Wielkie poruszenie wywołały w swoim czasie znane raporty A. C. Kinseya i współpracowników, ogłoszone w 1948 r. i 1953 r., które zawierały wyniki szeroko zakrojonych badań nad zjawiskiem homoseksualizmu. Okazało się, że ogromna liczba młodych ludzi uprawiała w wieku dziecinnym i młodym praktyki homoseksualizmu (z którymi następnie zerwała). Te raporty obaliły wiele mitów i przesądów w tej dziedzinie. Obecnie na podstawie angielskiego Sexual Offences Act z 1967 r. stosunki homoseksualne in private między osobami, które osiągnęły 21 lat są bezkarne. W niektórych stanach USA homoseksualizm jest karalny, w innych – nie.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>