Uzyskanie rozluźnienia mięśni około i przykręgosłupowych

Warto też dodać, że uzyskanie rozluźnienia napiętych mięśni około- i przykręgo- słupowych u chorych dotkniętych przewlekłymi bólami krzyża nie wpływa w istotny sposób na złagodzenie bólu (Nouwen).

Jakkolwiek prawdą jest, że uzyskanie rozluźnienia napiętych krótkich mięśni kręgosłupa może ułatwić odblokowanie czasowego bolesnego zaryglowania stawów międzywyrostkowych (facet syndrome), to sam stan wzmożonego napięcia tych mięśni nie jest przyczyną dokuczliwych bólów (jedynie uczucie pobolewania, dyskomfort itp.).

Niezbędna dokładna znajomość techniki. Rozpoznanie należy opierać na dokładnym wywiadzie, szczegółowym badaniu pal- pacyjnym bolesnego odcinka i na badaniu radiologicznym, łącznie z mielografią w wątpliwych przypadkach.

Zabiegi należy wykonywać w kierunku ruchu wolnego i możli-wie jak najwcześniej.

Po wykonaniu manipulacji ćwi-czenia mięśni z wyłączeniem od-cinków nadmiernie ruchomych.

Poprzedzenie manipulacji wy-ciągiem na 5-10 s zwiększa sku-teczność zabiegu.

Pierwszeństwo ma stosowanie wyciągów i mobilizacja. Przemieszczenie odwracalne kręgów.

Blokady w okolicach piersiowo-lędźwiowych i lędźwiowo-krzyżowych kręgosłupa.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>