WODONERCZE

Roponercze spowodowane przez ucisk na prawy moczowód. Wodonercze polega na powstaniu w nerce zmian patologicznych, które są następstwem zatrzymania odpływu moczu z miedniczki. Jeśli przeszkoda wywołująca to zatrzymanie moczu istnieje przez czas dłuższy, to dochodzi do rozszerzenia miedniczki, zwiotczenia jej ścian oraz do zaniku miąższu nerki. W ostatecznym wyniku powstaje jakby torba wypełniona mo- Ryc. 141. czem-jałowym i z biegiem czasu mało stężonym- która osiąga nieraz duże rozmiary.

Nagłe powstanie przeszkody w odpływie moczu wiedzie szybko do zaniku miąższu nerkowego, gdyż mocz gromadzi się w miedniczce pod ciśnieniem. Jeśli odpływ moczu udaremniony jest tylko częściowo (wodonercze otwarte) lubjeśli do zatrzymania tego odpływu występuje tylko okresowo (hydronephrosis intermitlens), wtedy zwiotczenie ścian miedniczki nerkowej, rozszerzenie się jej i kielichów odbywa się stopniowo. Stopniowo również następuje zanik miąższu samej nerki.

Wodonercze nie daje zwykle żadnych objawów. Czasami jednak rozwojowi jego towarzyszą stałe lub napadowe bóle w okolicy lędźwiowej chorej strony. W przypadkach wodonercza zamkniętego, a także w okresie czasowego zamknięcia wodonercza otwartego stwierdza się w okolicy nerki guz chełbocący, mało bolesny, o zmiennej spoistości. Schorzenie to przebiega bez podniesienia się ciepłoty ciała, chyba że wystąpią powikłania właściwej sprawy chorobowej (zakażenie).

Wziernikowanie pęcherza i próba indygokarminowa decydują o rozpoznaniu. Upośledzenie wydzielania moczu przez chorą nerkę lub też zupełne zatrzymanie wydzielania, rzadziej wyraźnie stwierdzona przeszkoda po wprowadzeniu cewnika do moczowodu mają duże znaczenie rozpoznawcze w przypadkach, kiedy objawy kliniczne nie są wyraźne. Czasami – o ile uda się wprowadzić cewnik moczowodowy do miedniczki – mocz może zacząć wyciekać, tak że guz wyczuwalny uprzednio w podbrzuszu zmniejsza się i zanika. Cewnikowanie moczowodu i opróżnianie w ten sposób wodonercza mają jednak znaczenie praktyczne tylko w razie nagłego zamknięcia miedniczki nerkowej.

Leczenie wodonercza jest wyłącznie chirurgiczne. Jeżeli nie da się usunąć lub ominąć przeszkody, powodującej zaleganie moczu, konieczne jest wyjęcie schorzałej nerki.

Należy pamiętać, że wystąpienie wodonercza może być następstwem podwiązania moczowodu podczas rozszerzonego zabiegu brzusznego Wertheima z powodu raka szyjki macicznej.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>