Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwnikowego

Niedokrwistość po chloramfenikolu nie oddziałuje na witaminę Be. Polekowa niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dość rzadko. Niedokrwistość pokrwotoczna może pojawić się u chorych długotrwale leczonych salicylanami i podobnie działającymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Kwas acetylosalicylowy i leki podobnie działające nawet w małych dawkach upośledzają agregację krwinek płytkowych i wydłużają czas krwawienia. Ponadto mogą powodować owrzodzenia błony śluzowej żołądka, Łączne działanie na krwinki płytkowe i błonę śluzową żołądka jest przyczyną dobrze udokumentowanych strat krwi i niedokrwistości z niedoboru żelaza u chorych długotrwale stosujących kwas acetylosalicylowy. U kobiet może ponadto dochodzić do zwiększonych strat krwi podczas krwawień miesiączkowych.

Inną przyczyną syderopenii może być długotrwałe doustne stosowanie tetracyklin [17]. Tworzą one z żelazem ekwimolarne związki kompleksowe o dużej stabilności, które są słabo wchlaniałne z przewodu pokarmowego.

Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwnikowego (erytroblastopenia) charakteryzuje się niedokrwistością związaną z wybiórczym zahamowaniem erytropoezy szpikowej i retykulocytopenią we krwi obwodowej.

Wśród wielu przyczyn, które mogą doprowadzić do uszkodzenia erytropoezy szpikowej znajdują się również niektóre leki (tab. 25.15) [12].

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu ciężkiej, normocytowej i prawidłowo barwliwej niedokrwistości, retykulocytopenii, braku crytrobla-

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>