Wydział Stomatologiczny

Duże znaczenie dla przekazywania najnowszych osiągnięć, wobec dłuższego braku kontaktu z nauką zagraniczną, miało wydawanie od r. 1948 miesięcznika „Czasopismo Stomatologiczne”, którego pierwszym redaktorem był Stanisław Bloch (1893—1953). Umożliwiło to także drukowanie coraz liczniejszych prac autorów polskich. Drugim stałym periodykiem jest od r. 1965 „Protetyka Stomatologiczna”.

Utworzenie w r. 1945 Wydziału Stomatologicznego przy Departamencie Profilaktyki i Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia stworzyło warunki do centralnego planowania i zorganizowania społecznej służby zdrowia w tym zakresie. Mimo początkowego dużego braku sprzętu i trudności lokalowych, stopniowo cały kraj pokryty został siecią poradni od stopnia ośrodków wiejskich, powiatowych, dzielnicowych i miejskich po centralne przychodnie wojewódzkie. Nad poziomem w dalszym ciągu rozbudowującego się lecznictwa stomatologicznego czuwa obecnie zespół konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>